Objednatel: Statutární Město Hradec Králové

Geologická dokumentace pro územní studii. Jednalo se o zpracování komplexní analýzy a interpretaci geologických dat soustředěných v dostupných archiváliích. Archiválie (předevąím v podobě archivních geologických vrtů) byly aktualizovány podle platných předpisů a norem, byly spojeny s dokumentací archeologickou a ve spolupráci s archeologickým oddělením Muzea východních Čech vzniklo dílo, které zmapovalo geologické a archeologické poměry v historicky nejcennější části města.

Dokumentace se stala především podkladem pro plánování stavebních zásahů v MPR.

Comments are closed.