DOKSY – LUČNÍ UL. – STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ

FÁZE: REALIZACE STABILIZAČNÍCH ÚPRAV

Termíny:

  • Průzkumy 01-02 / 2014

  • Projekt stabilizace 03-04 / 2014

  • Realizace stabilizace 04-06 / 2014

CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Stavební lokalita se nachází v centrální části města Doksy, cca 100 m SV od náměstí Republiky.

V lokalitě byla řešena oprava velmi silně porušených opěrných zdí a skalních dutin. Půdorysný rozměr řešeného území byl cca 25 x 13 m. Poruchy opěrných zdí a skalních dutin byly natolik závažné, že hrozilo zranění vyskytujících se osob a škod na majetku. V prostoru skalní stěny nad dutinou D1 dokonce došlo v noci ze 13.03. na 14.03. 2014 k samovolnému zřícení více než 50 m3 skalní hmoty a následně k sesuvu více než 15 m3 zeminy ze strmého svahu nad horní hranou stěny. Nastalá havarijní situace urychlila přípravu oprav, jelikož se ukázalo, že sanace rizikového místa je neodkladná.

Následky havarijního zřícení skalních a zemních hmot jsou viditelné na následujících fotografiích:

havarijní stav skal v Doksech

REALIZACE STABILIZAČNÍCH ÚPRAV (04 – 06 / 2014)

V předchozí informaci na našich webových stránkách z dubna 2014 je popsán způsob zajišťování průzkumů a zpracování projektu stabilizace uvedeného prostoru. Projekt stabilizace zpracoval v 03-04/2014 autorský kolektiv ve složení: Ing. Vladimír Marx, Ing. Jiří Petera, Lucie Tejklová, Mgr. David Vraný, Bc. Jan Heteš.

Na následujících fotografiích je finální stav lokality po stabilizaci. Podle našeho projektu ji provedla společnost RockNet s.r.o. Chomutov ve velmi dobré kvalitě, zhruba v 7 týdením termínu. K urychenému řešení havarijní situace přispěl velmi vstřícný přístup investora tzn. Města Doksy.

Doksy, Luční ulice, realizovaná stabilizace skalního řícení

Zpracoval: Ing. Jiří Petera, 06/2014
Kompletní příspěvek ve formátu PDF ke stažení pro tisk

Comments are closed.