Inženýrskogeologické průzkumy pro LESNÍ CESTY (LC)

Investor stavby: většinou Lesy ČR
Objednatel průzkumů:  Ing. Jiří Ježek, technické služby v lesnictví a stavebnictví

Autor příspěvku: Bc. Jan Heteš

Naše firma provedla v posledním letech několik inženýrskogeologických průzkumů pro lesní cesty:

 • Bradlecká Lhota – LC Nad Odchytákem – sesuv, 2015

 • Lesní cesta Nad Rudníkem, 2015

 • Lesní cesta U Zámečníků, 2015

 • Lesní cesta Pod Kamenec, 2015

 • Brtev – Lesní cesta Hůrská III, 2015

 • Stračovská Lhota – Lesní cesta Ke Gigantu, 2014

 • Josefův Důl – LC spojka obvodovek, 2012

Řešené problémy:

 • posouzení geotechnické kvality podloží navrhované lesní cesty

 • ověření výskytu podzemní vody či případných průsaků

 • průzkumné práce v obtížně dostupných terénech, mokřadech a rašeliništích

 • řešení sesuvů

 • určení geomechanických parametrů zemin a hornin

 • návrh geotechnických doporučení

 

Období činnosti: od roku 2012 do současnosti

 Fotodokumentace:

geologický průzkum lesní cesty, náročné podmínky, mokřady...
Obr. 1: Průzkumné práce v obtížně dostupných terénech, LC Nad Rudníkem, 2015

mapa IG rajonů
Obr. 2: Vymapování IG rajonů, LC U Zámečníků, 2015

lesní cesty v zimě, geologie Jiří Petera, Hraded Králové
Obr. 3: Geologické průzkumné práce v zimním období, LC Pod Kamenec, 2015

řes mostem, lesní cesta
Obr. 4: Ověření založení mostku, řez mostkem, Josefův Důl, 2012

Pozitiva:

 • Dlouhodobá spolupráce s panem Ing. Jiřím Ježkem, který zajišťuje technické služby v lesnictví a stavebnictví

 • Vypracování interní metodiky postupu prací v obtížně dostupných terénech

Zpracoval: J. Heteš
soubor PDF pro tisk

Comments are closed.