TRASA: VRCHLABÍ – ŠPINDLERŮV MLÝN,  LOKALITY SO 07, SO 08, SO 09 A SO 11

Investor stavby: Královéhradecký kraj
Správce stavby: Správa silnic Královéhradeckého kraje
Zhotovitelská firma: Vertico s.r.o. Ústí n.L.,
Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové

Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera

 Úvod: Tento příspěvek navazuje na první část reference o řešených skalních svazích v Krkonoších z května 2014.

V roce 2014 pokračovaly a byly dokončeny stabilizační práce na skalních svazích ve 4 lokalitách. Podle stupně nestability a rizik spojených s možným impaktem přilehlé silniční komunikace II/295 byly použity rozdílné stabilizační metody.

Lokalita SO 07 Před Labskou soutěskou

Skalní svah v mírném oblouku byl stabilizován odbouráním nestabilních částí, zmírněním sklonu a vytvořením volného akumulačního prostoru v patě.

Krkonoše - řešení stabilizace skalního svahu

Jednoduchý způsob stabilizace nízkého skalního svahu v lokalitě SO 07

Lokalita S0 08 Studené koleno

Tato lokalita byla zařazena mezi nejvíce rizikové. Řešení stabilizace svahu zde spočívalo v použití několika metod podle proměnlivosti morfologie, podle nebezpečí pádu balvanů z vyšších svahových posic a podle lokálního exponování svahu srážkovou a průsakovou vodou.

gabiony a zdi - oprava stabilizace svahu - geologie petera

Oprava zárubní zdi a její nadstavba z gabionů a plotu v jižní části SO 08

geologie Petera Hradec Králové - montáž bariery zachycení balvanů

Montáž dynamické bariéry pro zachycení balvanů z horní části svahu

 

řešení skalního řícení pomocí barier dynamických záchytných sítí

Vizualizace umístění dynamické bariéry na začátku montáže

Dokončená montáž dynamické bariéry

Dokončená montáž dynamické bariéry

 

záchytné ploty a zdi - Krkonoše

Dokončená gabionová nadstavba a záchytný plot na konci úseku 8.3.B

Lokalita SO 09 Pod Bártlovou lávkou

Lokalita Pod Bártlovou lávkou měla zčásti charakter skalního svahu a zčásti charakter opravy stávající zárubní zdi. Skalní svah byl stabilizován odbouráním nestabilních částí a nesouvislým opláštěním záchytnými sítěmi. Zárubní zeď byla lokálně zesílena a zdivo i jeho líc bylo opraveno dozděním chybějících částí, vyspárováním a otryskáním povrchu.

záchytné sítě fy geologie Petera hradec Králové, stabilizace skalního svahu

Dokončená stabilizace skalního svahu s nepravidelným opláštěním záchytnými sítěmi.

 

zárubní zeď pro stabilizaci svahu

Dokončená oprava zárubní zdi.

Lokalita SO 11 Pod Mlýnem

Lokalita Pod Mlýnem se vyznačovala nepravidelným reliéfem skalního svahu, v jedné části zatěžovaného na horní hraně svahu sloupem vrchního vedení VN ČEZ. Skalní svah byl stabilizován odbouráním nestabilních částí a nesouvislým opláštěním záchytnými sítěmi. Pod sloupem ČEZ bylo provedeno zpevnění skalního masivu šikmými horninovými kotvami.

 

realizace horninových kotev firmou Jiří Petera, geolog Hradec Králové

Vrtaní horninových kotev pod sloupem ČEZ

stabilizace skalního svahu - Krkonoše, geolog J. Petera HK

Dokončená stabilizace skalního svahu pod sloupem ČEZ v podobě
horninových kotev a plošného opláštění záchytnými sítěmi.

Stabilizace skalních svahů podél silnice II/295 byla dokončena na podzim 2014. Realizací uvedených opatření se výzazně zvýšila bezpečnost provozu na silnici. Proponovaná životnost provedených opatření je několik desítek let.

Zpracoval: JIP 14.01.2015

Comments are closed.