SILNICE II/252 TEMNÝ DŮL – POMEZNÍ BOUDY – STABILIZACE SKALNÍCH SVAHŮ,
ÚSEK 02 POD ČERVENÝM VRCHEM

Investor stavby: Královéhradecký kraj
Správce stavby: Správa silnic Královéhradeckého kraje
Zhotovitelská firma: Vertico s.r.o. Ústí n.L.
Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové

Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera

Úvod: Skalní svahy podél silnice II/295 se nacházejí v horské oblasti Krkonoš, v dolní části trasy silnice mezi Temným dolem a Pomezními boudami. Řešený úsek 02 délka cca 220 m se vyznačoval výskytem rozvolněného masivu krkonošských rul do podoby izolovaných skalek, rozvolněných odřezových výchozů a zvětralinových suťových polí. Riziko pádu uvolněných skalních prvků na níže ležící silnici bylo násobeno působením drsného horského klimatu a vlivem biologického rozrušení skalního masivu kořenovým systémem vzrostlých stromů v lesním komplexu. Významný rozrušovací vliv byl připsán eroznímu působení povrchové vody zejména v podobě epizodních stružek v době jarního tání.

Stabilizační opatření bylo navrženo v kombinované podobě: odbourání nestabilních skalních částí, plošné opláštění kotvenými záchytnými sítěmi, zpevnění odvodňovacích žlabů, stabilizace paty svahu gabionovými zdmi.

 Stabilizační práce byly provedeny v květnu až srpnu 2015. Akce proběhla v dotačním režimu MŽP.

stabilizace svahů nad silnicí pod Červeným vrchem - před zahájením prací stabilizace svahů nad silnicí pod Červeným vrchem - kácení lesního porostu
Vlevo: celkový pohled na řešený skalní svah od jihu před zahájením stavebních prací (04/2015)
Vpravo: zčásti vykácený lesní porost v rámci záboru pro stabilizaci skalního svahu (05/2015)

 

stabilizace svahu nad silnicí 295 Krkonoše - nestabilní pozice stabilizace svahu nad silnicí 295 Krkonoše - vrtání a nakládka
Očištěný skalní svah s odbouranými nestabilními posicemi
vrtání kotev  /  nakládka rubaniny (05-06/2015)

 

steelgrid- stabilizace svahu -Petera Jiří, geolog Petera Jiří - geolog - stabilizace svahu - geotextilie, sítě
Kotvené záchytné sítě Steelgrid HR v souvislém opláštění skalního svahu
černé posice obsahují protierozní geomatraci Macmat
(konec 06/2015 – zač.07/2015)

 

zhutnění základové spáry - gelolog Jiří Petera výstavba gabionové zdi
Zkouška zhutnění zpevňující úpravy základové spáry gabionu
výstavba gabionových zdí (foto 07/2015)

 

dokončení stabilizace svahu nad silnicí Zkouška Krkonoše - výstavba gabionových zdí

Dokončené stabilizační práce v severní části stavby (foto 08/2015)

 

ocelové síte - stabilizace svahu detail gabionové zídky - Jiří Petera, geolog - východočeský kraj

Dokončené stabilizační práce celé stavby (08/2015)

Závěr: Stabilizace skalních svahů podél silnice II/295, v úseku U2 byla dokončena v srpnu 2015. Zhotovitelská firma VERTICO provedla práce ve velmi dobré kvalitě. Zejména je potřebné vyzvednout výbornou spolupráci se stavbyvedoucím panem Petrem Peškem.

Inspektor MŽP vyhodnotil stabilizaci skalního svahu jako zdařilou.

Realizací uvedených opatření se výzazně zvýšila bezpečnost provozu na silnici. Proponovaná životnost provedených opatření je několik desítek let.

soubor PDF pro tisk

Comments are closed.