MULTIFUNKČNÍ OBJEKT U DOLNÍ STANICE LANOVKY
VE SVATÉM PETRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

 

  • Inženýrskogeologický průzkum pomocí vrtaných a bagrovaných sond

  • období : červen 2016

geologická sonda vrtaná, Svatý Petr, stavba lanovky, geologický průzkum Petera Jiří

Vrtaná sonda v místě navrhovaného objektu

 

bagrovaná sonda - geologický průzkum - Petera Jiří, Hradec Králové

Bagrovaná sonda v přilehlém svahu pod silniční komunikací

 

spádnicový geologický profil pro návrh stavby

Interpretovaný spádnicový geologický profil pro návrh stavby

 

Geologický průzkum pro návrh stavby lanovky – dokument PDF pro tisk

 

Comments are closed.