Poznávací zájezd do centrálního Švýcarska se chvílemi samovolně změnil v exkurzi zaměřenou na zajímavá řešení v oborech stabilizace skalních masivů a zakládání staveb. Jeden z případů odvážného řešení průtahu silnice úbočím skalního masivu je nedaleko Brienzského jezera při stoupání silnice 4 NB na Brunigpass, vysoko nad údolím řeky Aare. Kompaktní vápence umožnily těleso silnice vést po skalní rampě pod uměle vytvořeným převisem, který využívá přirozenou pevnost horniny a relativně příznivý úklon vrstev. Skalní převis není zajištěn horninovými kotvami. Deformace skalního masivu jsou permanentně monitorovány senzory s dálkovým přenosem dat. Průjezd autobusem pod převisem je spektakulárním zážitkem.poznámka: Všechny použité mapové podklady byly získány na webovém portálu Švýcarské státní správy map.geo.admin.ch.

(tato stránka ve formátu PDF pro tisk)
zpracoval: ing Jiří Petera, srpen 2016

Comments are closed.