• Posudky, průzkumy, projekt stabilizace a autorský dozor

  • období : duben 2015 – květen 2016

odtěžení sesutých zemních hmot, realizace stabilizace svahu ing. J. Petera, HK

Odtěžování sesuvu (01/2015)

geolog Petera HK - oprava silnice po sesuvu

První fáze stabilizace (04/2015)

dokončení opravy a stabilizace - geolog Petera, Kerhartice

Dokončená stabilizace svahu – celkový pohled

stabilizace svahu po sesuvu - návrh řešení, dozor geolog J. Petera HK

pohled shora (06/2016)

oprava vojenské silnice Kerhartice po sesuvu půdy – PDF soubor pro tisk

 

 

Comments are closed.