• jednostupňový projekt stabilizace a autorský dozor při realizaci

  • období : leden – květen 2016

návrh řešení stabilizace svahu - Doksy, Nerudova, zhotovitel: ing. Jiří Petera, geolog

Zákres návrhu do fotografie (01/2016)

realizace stabilizace skalního svahu - geologie Petera

a tentýž úsek po realizaci (05/2016)

stabilizace svahu nad střechou hospodářské budovy, Jiří Petera, ing., geolog

Dokončená stabilizace v horní části svahu

plot a zeď, Doksy, Nerudova, řešení stabilizace skalnatého svahu geologem. J. Peterou

a v patě svahu (05/2016)

Stabilizace skalního svahu a dutin, Doksy, Nerudova ulice – PDF dokument pro tisk

Comments are closed.