TÝNEC NAD SÁZAVOU – AREÁL METAZ

Průzkum znečištění geologického prostředí lokality (PZGP)

Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018

Lokalizace:

Zájmová lokalita se nachází v Týnci nad Sázavou na pravém břehu řeky Sázavy. Ze severovýchodu je lokalita ohraničena tratí ČD. V současnosti zde stojí strojírenské haly převážně firmy Metaz Týnec a. s. a částečně též haly firmy Rock Robots s. r. o.

Řešený problém:

V zájmové lokalitě se předpokládá vybudování nového strojírenského centra. Jedním z nutných podkladů je i provedení průzkumu znečištění geologického prostředí lokality.

Objednatel: IGP: Strojmetal Aluminium Forging, s. r. o.

Činnost JIP:

  • Geologické průzkumné práce (vrtné sondážní práce, geologická dokumentace, odběr vzorků pro laboratorní rozbory, pasport studní ad.)

  • Vyhodnocení průzkumu z hlediska znečištění zemin a podzemní vody

Fotodokumentace:

průzkum znečištění Metaz, provádí geolog Jiří Petera, Hradec Královíé

Vrtné práce prováděné vrtnou soupravou UGB na kolovém podvozku GAZ, Milan Bartoš, (10/2017)

 

geologie Petera - dokumentace vrtného výnosu, průzkum zněčištění

Fotodokumentace vrtného výnosu V-4

 

 

schematický geologidký profil Metaz Týnec nad Sázavou, zpracoval ing. Jiří Petera, geolog

Schematický geologický profil vedený příčně zájmovou lokalitou

Závěr:

Provedeným průzkumem znečištění geologického prostředí byl objasněn stav znečištění v zájmové lokalitě pomocí 10 průzkumných vrtů, 10 odebraných a analyzovaných vzorků zemin a 2 vzorků podzemní vody. Výsledná podoba dokumentu objednateli sloužila jako podklad k rozhodování o pokračování investičního záměru v lokalitě.

soubor PDF ke stažení pro tisk

Comments are closed.