Category Archive for 'Aktuality'

PEC POD SNĚŽKOU – RD VEGETÍRNA A PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE  Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení (IGP + HGPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2019 Lokalizace: Řešená lokalita je situována na jihovýchodně orientovaném svahu na Malé Pláni v Peci pod Sněžkou. Stavební záměr: V zájmové lokalitě je navržena výstavba rodinného domu (dále jen RD) o půdorysu cca 7,4 x 19 m […]

Read Full Post »

HROŠKA – STABILIZACE SKALNÍ STĚNY geologické průzkumy, projekt stabilizace (2017), autorský dozor při realizaci (2018) Autor příspěvku: J. Petera, 12/2018  Lokalizace a základní charakteristika skalní stěny: Řešená skalní stěna leží v katastrálním území Hroška [604721], které je součástí obce Bílý Újezd. Řešený úsek skalní stěny je 135 m dlouhý a dosahuje výšky 4 – 9 m. Spodní […]

Read Full Post »

JANSKÉ LÁZNĚ – OPĚRNÁ ZEĎ ZA LÁZEŇSKÝM DOMEM Inženýrskogeologický průzkum (IGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018   Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v centru Janských Lázní, konkrétně za Lázeňským domem a leží v 1. ochranném pásmu PLZ (přírodních léčivých zdrojů), v těsné blízkosti jímacích vrtů Janův a Černý pramen. Stavební záměr Na lokalitě se uvažuje s opravou opěrné zdi o půdorysné […]

Read Full Post »

I-14 SUCHOVRŠICE – SESUV U PILY Inženýrskogeologický průzkum (IGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018 Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v těsné blízkosti silnice I. třídy I/14 v úseku staničení km 97,2 mezi obcemi Suchovršice a Úpice. Řešený problém: K sesuvu došlo pod silniční komunikací v délce cca 10 m vlivem vývratu několika vzrostlých stromů do toku řeky Úpy. Kořenový systém stromů […]

Read Full Post »

HK – ANEŽKY MALÉ – RD ČP. 514-66 Inženýrskogeologické posouzení a zhodnocení možných příčin poruch RD (IGPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018 Lokalizace: Řešená lokalita leží na severním úpatí novohradeckého hřbetu, který se zvedá z údolní labsko-orlické nivy pravidelným protáhlým svahem asi o 50 výškových metrů. V lokalitě byl terén při výstavbě několika řadových domů upraven terasovitě […]

Read Full Post »

TÝNEC NAD SÁZAVOU – AREÁL METAZ Průzkum znečištění geologického prostředí lokality (PZGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází v Týnci nad Sázavou na pravém břehu řeky Sázavy. Ze severovýchodu je lokalita ohraničena tratí ČD. V současnosti zde stojí strojírenské haly převážně firmy Metaz Týnec a. s. a částečně též haly firmy Rock Robots s. r. o. Řešený […]

Read Full Post »

ČEPERKA – LOŽISKO ŠTĚRKOPÍSKU (Pedologický průzkum – PP – 2017) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 ke stažení pro tisk ve formátu PDF   Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází mezi Starými Ždánicemi a Stéblovou, jihozápadně od Hradce Králové, na rozsáhlé nadnivní terasové plošině, která vznikla jako důsledek erozně-akumulační fluviální činnosti v mladším pleistocénu. Terén je v rámci zájmového […]

Read Full Post »

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ inženýrskogeologický průzkum (IGP), pedologický průzkum (PedP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmové území se rozprostírá východně od centra Dvora Králové nad Labem mezi místními částmi Žižkov a Zboží, na ploše cca 12 ha.   Řešený problém: V lokalitě se předpokládá výstavba průmyslových hal, administrativní budovy,  dopravní infrastruktury a inženýrských […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – ADALBERTINUM – BIKETOWER Orientační inženýrskogeologický průzkum (OIGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmová lokalita leží v historickém centru Hradce Králové, na severozápadním úpatí poměrně strmé vyvýšeniny spadající do údolní nivy Labe. Řešený problém: V lokalitě se uvažuje s výstavbou podzemního parkování pro kola. Jedná se o objekt válcového tvaru, s hloubkou dna cca 10 […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – SEVERNÍ TERASY – VÝCHODNÍ ČÁST aktualizace inženýrskogeologického průzkumu Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v městské památkové rezervaci, v severní až severovýchodní části historického centra Hradce Králové. Jedná se o 370 m dlouhý úsek nacházející se mezi Klicperovým divadlem a divadlem Beseda. Situování lokality v kontextu městské zástavby je zobrazeno na následujícím […]

Read Full Post »

Older Posts »