Category Archive for 'Aktuality'

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ DOZOR PRO LANOVKU U LOMU V ČERNÉM DOLE (KVĚTEN – ZÁŘÍ 2016)   GEOLOGICKÝ PRŮZKUM BAGROVANÝMI SONDAMI IG-DOZOR S PŘEJÍMKOU ZÁKLADOVÉ SPÁRY HORNÍ STANICE LD VYBETONOVANÝ PYLON HORNÍ STANICE LD    Geologický průzkum a dozor při stavbě lanové dráhy U Lomu – PDF pro tisk  

Read Full Post »

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT U DOLNÍ STANICE LANOVKY VE SVATÉM PETRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ   Inženýrskogeologický průzkum pomocí vrtaných a bagrovaných sond období : červen 2016       Geologický průzkum pro návrh stavby lanovky – dokument PDF pro tisk  

Read Full Post »

Posudky, průzkumy, projekt stabilizace a autorský dozor období : duben 2015 – květen 2016 oprava vojenské silnice Kerhartice po sesuvu půdy – PDF soubor pro tisk    

Read Full Post »

jednostupňový projekt stabilizace a autorský dozor při realizaci období : leden – květen 2016 Stabilizace skalního svahu a dutin, Doksy, Nerudova ulice – PDF dokument pro tisk

Read Full Post »

jednostupňový projekt stabilizace a autorský dozor při realizaci období : listopad 2015, duben – květen 2016 Stabilizace malé skalní stěny v Doksech – Kruhu (PDF soubor pro tisk)

Read Full Post »

Monitoring hladiny podzemní vody (M-HPV) v Hradci Králové Naše geologická firma mimo jiné provádí dlouhodobý monitoring hladiny podzemní vody (HPV) na síti hydrogeologických objektů v rámci města Hradce Králové. Jedná se o režimní měření úrovně HPV, převážně v měsíčních intervalech. Tato činnost je prováděna na vlastní náklady. Cílem je podrobné zmapování stavu a změn v kvartérní zvodni, zjištění minimálních, […]

Read Full Post »

Poznávací zájezd do centrálního Švýcarska se chvílemi samovolně změnil v exkurzi zaměřenou na zajímavá řešení v oborech stabilizace skalních masivů a zakládání staveb. Jeden z případů odvážného řešení průtahu silnice úbočím skalního masivu je nedaleko Brienzského jezera při stoupání silnice 4 NB na Brunigpass, vysoko nad údolím řeky Aare. Kompaktní vápence umožnily těleso silnice vést […]

Read Full Post »

Naše firma aktuálně provádí inženýrskogeologické průzkumy (IGP) pro lesní cesty v reliéfně složitém terénu severovýchodně od Jičína. Obtížžná přístupnost terénu dovoluje provedení sondᾞe pouze přenosnou technikou. Důležžitou činností je také inžž. geologické mapování, jímžž se provádí na několik set metrů dlouhých trasách LC generalizace do rajonů. Na následujících obrázcích je několik ukázek z provádění průzkumů […]

Read Full Post »

Bradlecká Lhota – sesuv na lesní cestě Nad Odchytákem Doksy – Nerudova 19 – stabilizace skalního svahu a skalních dutin Hradec Králové – administrativní budova ČSOB Hradec Králové – Pražská třída čp 141 – rekonstrukce bývalé koželužny Hradec Králové – Smetanovo nábřeží – bytový dům v proluce Újezdec – lesní cesta Od hájenky Tužín – […]

Read Full Post »