Lokalizace: cca 100 m dlouhý úsek fylitového skalního svahu nad silnicí II-309, na východním okraji obce Kounov, v Orlických horách.

Řešený problém: Stabilizace skalního svahu, v němž došlo po jarním tání v r. 2010 k objemnému skalnímu sesuvu po tektonicky predisponovaných odlučných plochách. Několik set m3 uvolněné horniny částečně zavalilo níže ležící frekventovanou silnici, která je jednou z hlavních přístupových tepen do Orlických hor.

Činnost JIP:

  • Geologické průzkumné práce a dozor při likvidaci sesuvu (r. 2010)

  • Projekt stabilizace (r. 2010)

  • Autorský dozor při definitivní stabilizaci svahu (r. 2013)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové

Fotodokumentace:

celkový pohled těsně po sesuvu a po stabilizaci svahu v Kounově u Dobrušky

detaily provedení zdí gabionu odvodnění

Pozitiva:

  • Kvalitně provedená stabilizace zhotovitelem (MADOS MT s.r.o. + ROCKNET s.r.o.) v relativně krátkém termínu

  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Rychnov n.Kn.)

Celý příspěvek ke stažení ve formátu PDF včetně fotografií

Comments are closed.