NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
OPRAVY HISTORICKÉ STABILIZACE SKALNÍ STĚNY U ZÁZVORKY (ÚSEK Ú3)

Investor stavby: Město Nové Město nad Metují
Zhotovitelská firma: Zahrady Harta s.r.o.
Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové

 Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera

 Úvod: Tento příspěvek pojednává o opravě 3.úseku opukové skalní stěny Pod Zázvorkou, která leží ve strmém svahu nad řekou Metují a zároveň je v těsné blízkosti historického jádra města.

Opravy tzv. 2.etapy byly prováděny od dubna do června 2015. Zahrnovaly především nové řešení páteřního odvodnění svahu vyzdívaným skluzem, dále zpevnění železobetonového vrchlíku na skalní terasové plošině a opravu historických vyzdívek s akcentem na oddrénování průsaků vody v patě svahu nad chodníkem.

Geologie Petera - stabilzace skalní stěny Zázvorka, Nové Město nad Metují Geologie Petera - stabilzace skalní stěny Zázvorka, Nové Město nad Metují
Geologie Petera - stabilzace skalní stěny Zázvorka, Nové Město nad Metují 04-Zazvorka-stabilizace-skalni-steny-Petera-Jiri-geologie-oprava-paty-svahu-s-odvodnenim
Zpevněný žb vrchlík na skalní terase
Dokončená oprava paty svahu se stupňovitým odvodňovacím skluzem
(foto 06/2015)

Poznámka: Oprava byla provedena v plném rozsahu podle našeho projektu, ve velmi dobré kvalitě. Za městského investora dohlížela na průběh opravy paní Jarmila Valterová, která má na kvalitním provedení díla velký podíl.

 Informace ve formátu PDF pro tisk

Comments are closed.