Lokalizace: uzavřený dvorek rodinného domu, kde došlo po extrémních srážkách v červnu 2013 k havarijní situaci vyvolané poškozením cca 7 m vysoké opěrné zdi z cihelného zdiva. Opěrná konstrukce zcela přestala plnit svoji funkci a hrozila zřícením. Jakákoli činnost v prostoru dvorka byla velmi riskantní.

Řešený problém: Provizorní opravou uvést opěrnou zeď do stabilní a funkční polohy. Stavební lokalita byla pro stavební techniku prakticky nepřístupná, bylo možné použít pouze ručně přenosné mechanismy. Bylo rozhodnuto stabilizaci řešit pomocí kotvených záchytných sítí.

Činnost JIP:

  • Inženýrskogeologický průzkum, stavebně-statický průzkum, geodetické zaměření (r. 2013)

  • Projekt stabilizace (r. 2013)

  • Autorský dozor na stavbě (r. 2013)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové, VERTICO s.r.o. Ústí n.L.

Fotodokumentace:

Celkový pohled před stabilizací – analýza problému

Celkový pohled před stabilizací – analýza problému

Podrobný geotechnický řez pro návrh stabilizace

Podrobný geotechnický řez pro návrh stabilizace

Návrh zajištění sektoru „B“

Návrh zajištění sektoru „B“

Stabilizovaná koruna opěrné zdi

Stabilizovaná koruna opěrné zdi

 

Aktivace horninových kotev

Aktivace horninových kotev

 

Detail stabilizace v nepřístupném místě pod přístřeškem

Detail stabilizace v nepřístupném místě pod přístřeškem

Pozitiva:

  • Racionální řešení stabilizace torza opěrné zdi a přilehlé části svahu kotvenými sítěmi instalovanými v obtížně přístupné lokalitě pomocí horolezecké techniky.

  • Provedení stabilizace bez objemných a finančně nákladných bouracích prací a nových statických vzpěrných prvků.

  • Kvalitně provedená stabilizace zhotovitelem (VERTICO s.r.o.) ve velmi krátkém termínu na podzim r.2013.

Celý  příspěvek včetně fotodokumentace ke stažení v souboru PDF

Comments are closed.