Tag Archive 'Metuje'

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ OPRAVY HISTORICKÉ STABILIZACE SKALNÍ STĚNY U ZÁZVORKY (ÚSEK Ú3) Investor stavby: Město Nové Město nad Metují Zhotovitelská firma: Zahrady Harta s.r.o. Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové  Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera  Úvod: Tento příspěvek pojednává o opravě 3.úseku opukové skalní stěny Pod […]

Read Full Post »

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ Investor stavby: Město Nové Město nad Metují Zhotovitelská firma: Zahrady Harta s.r.o. Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové  Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera Úvod: Tento příspěvek pojednává o opravě 2 částí skalní stěny Pod Zázvorkou, která leží ve strmém svahu nad řekou Metují […]

Read Full Post »

Lokalizace: Cca 80 m dlouhý úsek tvarově velmi komplikované opukové skalní stěny pod bývalým průmyslovým areálem tiskárny v Komenského ulici, nedaleko od historického centra města. Od paty opukové skalní stěny strmě se svažující terén do hluboko zaříznutého údolí řeky Metuje. Řešený problém: Stabilizace skalní stěny shora zatížené stavebními objekty, v souvislosti s totální rekonstrukcí bývalého průmyslovéhho areálu na […]

Read Full Post »

Lokalizace a popis problému: Lesní cesta (a cyklostezka) mezi lokalitami Lipí a Peklo na Náchodsku. Cesta jižním směrem vyúsťuje v malebném hluboce zaříznutém údolí řeky Metuje. Ve strmě svažité lokalitě nad bočním údolím Metuje došlo po silných deštích v září 2010 k sesuvu zeminy o objemu několik desítek m3, po němž se utrhla část cesty. Sesuty byly kvartérní […]

Read Full Post »

Objednatel: Nové Město nad Metují V roce 2003 zpracovala naše firma pro město generel, v němž byly vytipovány lokality s narušenou stabilitou skalních svahů. Lokalita v Nádražní ulici byla zařazena do kategorie s významně narušenou stabilitou, včetně výskytu úseků v havarijním stavu. Nebezpečí bylo m.j. akcentováno tím, že vrchol skalního svahu byl a je přitěžován obytnými domy, u nichž hrozily […]

Read Full Post »

Naše firma se již 13 let podílí na posuzování stability a na zpevňování skalních stěn a strmých svahů v Novém Městě nad Metují. Jedná se o řešení obdobných problémů jako např. v Hřensku, bohužel se jim dosud nedostalo takové publicity. Na následujících fotografiích je znázorněný postup prací.

Read Full Post »