Tag Archive 'Labe'

SILNICE II/252 TEMNÝ DŮL – POMEZNÍ BOUDY – STABILIZACE SKALNÍCH SVAHŮ, ÚSEK 02 POD ČERVENÝM VRCHEM Investor stavby: Královéhradecký kraj Správce stavby: Správa silnic Královéhradeckého kraje Zhotovitelská firma: Vertico s.r.o. Ústí n.L. Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera Úvod: Skalní svahy podél […]

Read Full Post »

Inženýrskogeologický průzkum Lokalizace: Zájmová lokalita se rozprostírá prakticky při jižním okraji Špindlerova Mlýna na pravém břehu řeky Labe asi 150 m pod soutokem s Dolským potokem. Jedná se o katastrální území Bedřichov v Krkonoších. Terénní reliéf v místě stavby je mírně svažitý směrem k toku Labe, které protéká 10 metrů od nejbližšího okraje navrženého terminálu. […]

Read Full Post »

Protipovodňová ochrana města Pardubic mimo jiné spočívá ve vybudování ochranných hrází podél řeky Labe. V letech 2004 – 2005 byly vybudovány hráze na pravém břehu Labe, chránící sídliště Polabiny. Naše firma se na této stavbě podílela vypracováním technologického předpisu pro provedení zemních prací na hrázových tělesech. Při zpracování předpisu byly řešeny geotechnické problémy spojené se […]

Read Full Post »