Tag Archive 'průzkum zněčištění'

TÝNEC NAD SÁZAVOU – AREÁL METAZ Průzkum znečištění geologického prostředí lokality (PZGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází v Týnci nad Sázavou na pravém břehu řeky Sázavy. Ze severovýchodu je lokalita ohraničena tratí ČD. V současnosti zde stojí strojírenské haly převážně firmy Metaz Týnec a. s. a částečně též haly firmy Rock Robots s. r. o. Řešený […]

Read Full Post »

HK – tř. Karla IV – podchod Centrál a podzemní parkování (KGP komplexní geologický průzkum) Lokalizace: Zájmové území se nachází v centru města Hradec Králové, uvnitř druhého městského okruhu, na pravém břehu řeky Labe.  Rozsah průzkumných prací: Kompletní geologická rešerše (OGP) Přípravné práce Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (IGP + HGP) Základní průzkum znečištění geologického prostředí (ZPZGP) […]

Read Full Post »