Tag Archive 'Pardubicko'

PŘELOUČ – HALA KIEKERT – INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM (IGP) Lokalizace: Areál firmy Kiekert se nachází na východním okraji Přelouče mezi ulicemi Jaselská a Pardubická. Řešený problém: V průmyslovém areálu byla určena k rekonstrukci jedna z výrobních hal. Hlavním úkolem IGP bylo zjištění skladby stávající podlahy a podpodlahových konstrukcí pro statický výpočet nové podlahy na změněné zatížení. Dále bylo v rámci IGP […]

Read Full Post »

Orientační inženýrskogeologický průzkum pro akci Lokalizace: Cyklistická stezka je navržena po levé straně silnice č. I/43 ve směru Králíky – Červená Voda. Jedná se o trasu celkové délky téměř 4 km. Trasa vede nejčastěji v polích, místy po zatravněných pásech a u obce Červená Voda po již zpevněném povrchu. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace. […]

Read Full Post »

Protipovodňová ochrana města Pardubic mimo jiné spočívá ve vybudování ochranných hrází podél řeky Labe. V letech 2004 – 2005 byly vybudovány hráze na pravém břehu Labe, chránící sídliště Polabiny. Naše firma se na této stavbě podílela vypracováním technologického předpisu pro provedení zemních prací na hrázových tělesech. Při zpracování předpisu byly řešeny geotechnické problémy spojené se […]

Read Full Post »