Tag Archive 'průmyslová hala'

HOŘICE – ŽIŽKOVA 1021 – PODPODLAHOVÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉ HALY Inženýrskogeologický průzkum a geotechnické posouzení (IGP + GTPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016   Lokalizace: Zájmové území se nachází na mírném jihozápadně orientovaném svahu vrchu Gothard JV od centra města Hořice.   Řešený problém: V současnosti se v několik desítek let staré průmyslové hale vyskytuje betonová podlaha, která se […]

Read Full Post »

PŘELOUČ – HALA KIEKERT – INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM (IGP) Lokalizace: Areál firmy Kiekert se nachází na východním okraji Přelouče mezi ulicemi Jaselská a Pardubická. Řešený problém: V průmyslovém areálu byla určena k rekonstrukci jedna z výrobních hal. Hlavním úkolem IGP bylo zjištění skladby stávající podlahy a podpodlahových konstrukcí pro statický výpočet nové podlahy na změněné zatížení. Dále bylo v rámci IGP […]

Read Full Post »