Tag Archive 'Podkrkonoší'

HOŘICE – ŽIŽKOVA 1021 – PODPODLAHOVÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉ HALY Inženýrskogeologický průzkum a geotechnické posouzení (IGP + GTPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016   Lokalizace: Zájmové území se nachází na mírném jihozápadně orientovaném svahu vrchu Gothard JV od centra města Hořice.   Řešený problém: V současnosti se v několik desítek let staré průmyslové hale vyskytuje betonová podlaha, která se […]

Read Full Post »

Objednatel: Havlovice u Úpice Na levém břehu řeky Úpy, naproti mostu, je v obci Havlovice skalní stěna, jejíž části byly nestabilní a hrozily častým kamenitým opadem. Existovala rovněž obava, zda se nestabilní chování netýká větších horninových bloků a zda nehrozí nebezpečí pro provoz na níže ležící silniční komunikaci. Na objednávku obce Havlovice zpracovala naše firma v roce […]

Read Full Post »

Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro lokalitu Lokalizace Území leží nedaleko Štikova, tj. části města Nová Paka, cca 100 m severně od autokrosového závodiątě. Sesuv nastal ve strmé rokli mezi lesní cestou a závodištěm. Povrch terénu je generelně sklonitý k jihu. Územní vztahy jsou patrné z přehledné situace. Popis problému Po masivním tání sněhové pokrývky doąlo na […]

Read Full Post »