Lokalizace: V obci Lampertice na Trutnovsku, ve svahu jižně pod silnicí III. třídy

Řešený problém: Při jarním tání došlo k podmáčení strmého svahu (sklonu až cca 30°) pod silnicí a k sesunutí části svahu v délce cca 30 m, v šíři cca 15 m. Sesunuly se vodou saturované pokryvné navážky po písčito-jílovitém deluviu. Hlubší podloží tvořené karbonskými pískovci přispělo ke vzniku sesuvu pouze sekundárně sklonitostí několik metrů zakleslého povrchu horninového masivu. Dominantní příčinou sesuvu bylo nedostatečné odvodnění zemin sycených tavnou vodou z jarního tání. Při sesuvu došlo k poklesu vozovky v přilehlé posvahové části silnice. Provoz vozidel musel být pro osobní dopravu omezen, pro nákladní uzavřen.

Činnost JIP:

  • Návrh sanace sesuvu „1.fáze“ (r. 2012)

  • Autorský a inženýrskogeologický dozor při sanaci sesuvu (r. 2012)

Fotodokumentace:

Lampertice - sesuv horniny na komunikaci

Pohled na sesuv (5.3.2012)

Lampertice - propad vozovky v důsledku sesuvu

Sesuv ze silnice (5.3.2012)

Lampertice - pokles vozovky v důsledku sesuvu podloží

Místo poklesu vozovky nad sesuvem

Lampertice - scema geologického profilu - zemní sesuv - stav před sanací

Návrh a realizace sanace sesuvu a provizorní opravy vozovky:

  • Odvodnění sesuvného svahu (2 odvodňovací rýhy s drenáží vyústěnou do potoka)

  • Štěrková lavice pod krajnicí vozovky

  • Terénní úpravy v akumulační oblasti sesuvu

  • Utěsnění trhlin ve vozovce flexibilní zálivkou

Foto z provádění sanace sesuvu 8.3. – 9.3.2012:

Lampertice - sanace zemního sesuvu na silniční komunikaci Lampertice - sanace zemního sesuvu na silniční komunikaci
Lampertice - sanace zemního sesuvu na silniční komunikaci Lampertice - sanace zemního sesuvu na silniční komunikaci

Lampertice - sanace zemního sesuvu na silniční komunikaci

Dokončená sanace sesuvu (03/2012)

Lampertice - dokončená sanace zemního sesuvu, obnovení silničního provozu Lampertice - dokončená sanace zemního sesuvu, obnovení silničního provozu

Lampertice - dokončená sanace zemního sesuvu, obnovení silničního provozu

Pozitiva:

  • Velmi rychlé řešení havarijní situace za účasti správce komunikace (SÚS Králové-hradeckého kraje) a obce Lampertice.

  • Akcent na průběžný inž.geologický a autorský dozor na místě pro upřesnění navrhovaného sanačního návrhu ve stavebním odkryvu.

Příspěvek ve formátu PDF pro tisk včetně fotografií ke stažení

Comments are closed.