Lokalizace: Cca 80 m dlouhý úsek tvarově velmi komplikované opukové skalní stěny pod bývalým průmyslovým areálem tiskárny v Komenského ulici, nedaleko od historického centra města. Od paty opukové skalní stěny strmě se svažující terén do hluboko zaříznutého údolí řeky Metuje.

Řešený problém: Stabilizace skalní stěny shora zatížené stavebními objekty, v souvislosti s totální rekonstrukcí bývalého průmyslovéhho areálu na moderní hotelové a wellness zařízení. Využití širokého souboru stabilizačních technologií od horninových kotev, přes žb vzpěry, po injektáže, vyzdívky, dozdívky a několik způsobů odvodnění.

Činnost JIP:

  • Geologické průzkumy (r. 2010)

  • Předběžný návrh stabilizace svahu (r. 2010)

  • Projekt stabilizace (r. 2012)

  • Autorský dozor na stavbě (r. 2012 – 2013)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové, Geodézie Náchod s.r.o.

Období činnosti: 2010 – 2013

Fotodokumentace:

Nové Město nad Metují - hotel wellness Rajská zahrada - pohledy před a po stavbě

Dokumentace hotel wellnes Rajská zahrada - stabilizace

Hotel wellness Nové Město nad Metují - pohled před stavbou a po dokončení

Stabilizace hotel wellness Rajská zahrada na skalní stěně

Dokumentace a rozčlenění skalní stěny pod obj.“B“ v průběhu orientačního geologického průzkumu (01/2010)

zakládání terasy v patě skalní stěny, hotel wellness Rajská zahrada

Návrh statické stabilizace skalního pilíře P2a pod objektem „B“ (11/2012)

Návrh statické stabilizace skalního pilíře P2a pod objektem „B“ (11/2012)

statická stabilizace skalní stěny při stavbě hotelu wellness

Stavba Wellness hotelu Rajská zahrada včetně stabilizace skalní stěny po dokončení (12/2013)

Stavba Wellness hotelu Rajská zahrada včetně stabilizace skalní stěny po dokončení (12/2013)

stabilizace skalního pilíře železobetonovou vzpěrou s kamennou obezdívkou

skalní pilíře po odbourání nestabilních částí a po stabilizaci otvením a injektáží

Pozitiva:

  • Komplexně vyřešená stabilizace skalního svahu

  • Kvalitní realizace navržených stabilizačních opatření, vč. dobré spolupráce se zhotoviteli (STYLBAU s.r.o. a ZAHRADY HARTA s.r.o.)

  • Organické spojení stabilizace skalní stěny se sadovými úpravami

Celý příspěvek včetně fotodokumentace ve formátu PDF ke stažení

Comments are closed.