Tag Archive 'silniční provoz'

Autor příspěvku: J. Petera, 01/2021 Termín provedení IGP: podzim 2020 Úkol inženýrskogeologického průzkumu (IGP): Úkolem geologických prací byl inženýrskogeologický průzkum (IGP) podloží silnice I/16 v úseku km 108,760 – 108,810 za účelem zjištění příčin vzniklé poruchy silničního tělesa. Porucha se projevuje v úseku, kde je silnice vedena v násypu, a to poklesem vozovky v řádu vyšších cm a podélnou trhlinou […]

Read Full Post »

Posudky, průzkumy, projekt stabilizace a autorský dozor období : duben 2015 – květen 2016 oprava vojenské silnice Kerhartice po sesuvu půdy – PDF soubor pro tisk    

Read Full Post »

SILNICE II/252 TEMNÝ DŮL – POMEZNÍ BOUDY – STABILIZACE SKALNÍCH SVAHŮ, ÚSEK 02 POD ČERVENÝM VRCHEM Investor stavby: Královéhradecký kraj Správce stavby: Správa silnic Královéhradeckého kraje Zhotovitelská firma: Vertico s.r.o. Ústí n.L. Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera Úvod: Skalní svahy podél […]

Read Full Post »

STABILIZACE SKALNÍCH SVAHŮ PODÉL SILNICE I/14 V ÚSEKU MEZI BOHUSLAVICEMI A ÚPICÍ Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic, krajská správa Hradec Králové Zhotovitelská firma: STRIX Chomutov a.s. Projektant stabilizace: SG Geoprojekt s.r.o. Brno Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera (30.06.2015) Úvod: Příspěvek zachycuje některé důležité momenty spolupráce naší firmy na realizaci stabilizace skalních svahů v úsecích Bohuslavice, Suchovršice […]

Read Full Post »

Lokalizace: uzavřený dvorek rodinného domu, kde došlo po extrémních srážkách v červnu 2013 k havarijní situaci vyvolané poškozením cca 7 m vysoké opěrné zdi z cihelného zdiva. Opěrná konstrukce zcela přestala plnit svoji funkci a hrozila zřícením. Jakákoli činnost v prostoru dvorka byla velmi riskantní. Řešený problém: Provizorní opravou uvést opěrnou zeď do stabilní a funkční polohy. Stavební lokalita […]

Read Full Post »

Lokalizace: několik desítek metrů dlouhý úsek pískovcového skalního svahu nad silnicí III-2812, na západním okraji obce Roveň, v CHKO Český ráj. Řešený problém: Stabilizace skalního svahu, v němž došlo na jaře roku 2010 k samovolnému zřícení části skalního masivu o objemu několik desítek m3. Níže ležící silniční komunikace byla bezprostředně ohrožena. Činnost JIP: Geologické a geodetické průzkumy (r. […]

Read Full Post »

Lokalizace: Přibližně 100 m dlouhý úsek skalního svahu v permském pískovci, nad státní silnicí I/14, v údolí řeky Úpy, nedaleko textilní továrny v Adamově. Řešený problém: Stabilizace skalního svahu, v němž několikrát v období 2009 – 2010 došlo k maloobjemovým skalním řícením (celkově řádově desítek m3), což významě ohrožovalo provoz na velmi frekventované státní silnici. […]

Read Full Post »

Lokalizace: 5 rizikových úseků skalních svahů nad silnicí II/295 z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna Řešený problém: Skalní svahy se na trase silnice II/295, v horské oblasti Krkonoš, mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem, zjevují na mnoha místech jednak v podobě přírodních srázů, ale také umělých odřezů vzniklých při úplné rekonstrukci silnice v 70.letech minulého století. Vlivem kombinace různých činitelů jsou […]

Read Full Post »

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje V lokalitě Studené koleno, ležící zhruba v polovině vzdálenosti mezi Vrchlabím (7 km) a Špindlerovým Mlýnem (viz mapka na obr.1), v Labské soutěsce, došlo na podzim roku 2009 k částečnému uvolnění skalního bloku, který ohrožoval níže ležící silnici II/295. Tato silnice je velmi frekventovaná, jelikož zajišťuje v podstatě jediný komunikační […]

Read Full Post »

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje Dne 14.dubna 2010 v časných ranních hodinách došlo na silnici II/309 v Orlických horách u obce Kounov ke skalnímu sesuvu, který částečně zahradil komunikaci (viz obr.1 a 2)). Silnice je zde značně frekventovaná, takže bylo velké štěstí, že v souvislosti se sesuvem nedošlo k autohaváriím, zraněním a škodám. Silnice byla […]

Read Full Post »

Older Posts »