Tag Archive 'pedosonda'

ČEPERKA – LOŽISKO ŠTĚRKOPÍSKU (Pedologický průzkum – PP – 2017) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 ke stažení pro tisk ve formátu PDF   Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází mezi Starými Ždánicemi a Stéblovou, jihozápadně od Hradce Králové, na rozsáhlé nadnivní terasové plošině, která vznikla jako důsledek erozně-akumulační fluviální činnosti v mladším pleistocénu. Terén je v rámci zájmového […]

Read Full Post »