Tag Archive 'monitoring'

Monitoring hladiny podzemní vody (M-HPV) v Hradci Králové Naše geologická firma mimo jiné provádí dlouhodobý monitoring hladiny podzemní vody (HPV) na síti hydrogeologických objektů v rámci města Hradce Králové. Jedná se o režimní měření úrovně HPV, převážně v měsíčních intervalech. Tato činnost je prováděna na vlastní náklady. Cílem je podrobné zmapování stavu a změn v kvartérní zvodni, zjištění minimálních, […]

Read Full Post »

Poznávací zájezd do centrálního Švýcarska se chvílemi samovolně změnil v exkurzi zaměřenou na zajímavá řešení v oborech stabilizace skalních masivů a zakládání staveb. Jeden z případů odvážného řešení průtahu silnice úbočím skalního masivu je nedaleko Brienzského jezera při stoupání silnice 4 NB na Brunigpass, vysoko nad údolím řeky Aare. Kompaktní vápence umožnily těleso silnice vést […]

Read Full Post »