Category Archive for 'Reference 2018'

PEC POD SNĚŽKOU – RD VEGETÍRNA A PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE  Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení (IGP + HGPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2019 Lokalizace: Řešená lokalita je situována na jihovýchodně orientovaném svahu na Malé Pláni v Peci pod Sněžkou. Stavební záměr: V zájmové lokalitě je navržena výstavba rodinného domu (dále jen RD) o půdorysu cca 7,4 x 19 m […]

Read Full Post »

HROŠKA – STABILIZACE SKALNÍ STĚNY geologické průzkumy, projekt stabilizace (2017), autorský dozor při realizaci (2018) Autor příspěvku: J. Petera, 12/2018  Lokalizace a základní charakteristika skalní stěny: Řešená skalní stěna leží v katastrálním území Hroška [604721], které je součástí obce Bílý Újezd. Řešený úsek skalní stěny je 135 m dlouhý a dosahuje výšky 4 – 9 m. Spodní […]

Read Full Post »

JANSKÉ LÁZNĚ – OPĚRNÁ ZEĎ ZA LÁZEŇSKÝM DOMEM Inženýrskogeologický průzkum (IGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018   Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v centru Janských Lázní, konkrétně za Lázeňským domem a leží v 1. ochranném pásmu PLZ (přírodních léčivých zdrojů), v těsné blízkosti jímacích vrtů Janův a Černý pramen. Stavební záměr Na lokalitě se uvažuje s opravou opěrné zdi o půdorysné […]

Read Full Post »

I-14 SUCHOVRŠICE – SESUV U PILY Inženýrskogeologický průzkum (IGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018 Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v těsné blízkosti silnice I. třídy I/14 v úseku staničení km 97,2 mezi obcemi Suchovršice a Úpice. Řešený problém: K sesuvu došlo pod silniční komunikací v délce cca 10 m vlivem vývratu několika vzrostlých stromů do toku řeky Úpy. Kořenový systém stromů […]

Read Full Post »

HK – ANEŽKY MALÉ – RD ČP. 514-66 Inženýrskogeologické posouzení a zhodnocení možných příčin poruch RD (IGPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018 Lokalizace: Řešená lokalita leží na severním úpatí novohradeckého hřbetu, který se zvedá z údolní labsko-orlické nivy pravidelným protáhlým svahem asi o 50 výškových metrů. V lokalitě byl terén při výstavbě několika řadových domů upraven terasovitě […]

Read Full Post »