Tag Archive 'pedologický průzkum'

ČEPERKA – LOŽISKO ŠTĚRKOPÍSKU (Pedologický průzkum – PP – 2017) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 ke stažení pro tisk ve formátu PDF   Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází mezi Starými Ždánicemi a Stéblovou, jihozápadně od Hradce Králové, na rozsáhlé nadnivní terasové plošině, která vznikla jako důsledek erozně-akumulační fluviální činnosti v mladším pleistocénu. Terén je v rámci zájmového […]

Read Full Post »

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ inženýrskogeologický průzkum (IGP), pedologický průzkum (PedP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmové území se rozprostírá východně od centra Dvora Králové nad Labem mezi místními částmi Žižkov a Zboží, na ploše cca 12 ha.   Řešený problém: V lokalitě se předpokládá výstavba průmyslových hal, administrativní budovy,  dopravní infrastruktury a inženýrských […]

Read Full Post »