Category Archive for 'Reference 2016'

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ inženýrskogeologický průzkum (IGP), pedologický průzkum (PedP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmové území se rozprostírá východně od centra Dvora Králové nad Labem mezi místními částmi Žižkov a Zboží, na ploše cca 12 ha.   Řešený problém: V lokalitě se předpokládá výstavba průmyslových hal, administrativní budovy,  dopravní infrastruktury a inženýrských […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – ADALBERTINUM – BIKETOWER Orientační inženýrskogeologický průzkum (OIGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmová lokalita leží v historickém centru Hradce Králové, na severozápadním úpatí poměrně strmé vyvýšeniny spadající do údolní nivy Labe. Řešený problém: V lokalitě se uvažuje s výstavbou podzemního parkování pro kola. Jedná se o objekt válcového tvaru, s hloubkou dna cca 10 […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – SEVERNÍ TERASY – VÝCHODNÍ ČÁST aktualizace inženýrskogeologického průzkumu Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v městské památkové rezervaci, v severní až severovýchodní části historického centra Hradce Králové. Jedná se o 370 m dlouhý úsek nacházející se mezi Klicperovým divadlem a divadlem Beseda. Situování lokality v kontextu městské zástavby je zobrazeno na následujícím […]

Read Full Post »

HOŘICE – ŽIŽKOVA 1021 – PODPODLAHOVÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉ HALY Inženýrskogeologický průzkum a geotechnické posouzení (IGP + GTPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016   Lokalizace: Zájmové území se nachází na mírném jihozápadně orientovaném svahu vrchu Gothard JV od centra města Hořice.   Řešený problém: V současnosti se v několik desítek let staré průmyslové hale vyskytuje betonová podlaha, která se […]

Read Full Post »

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ DOZOR PRO LANOVKU U LOMU V ČERNÉM DOLE (KVĚTEN – ZÁŘÍ 2016)   GEOLOGICKÝ PRŮZKUM BAGROVANÝMI SONDAMI IG-DOZOR S PŘEJÍMKOU ZÁKLADOVÉ SPÁRY HORNÍ STANICE LD VYBETONOVANÝ PYLON HORNÍ STANICE LD    Geologický průzkum a dozor při stavbě lanové dráhy U Lomu – PDF pro tisk  

Read Full Post »

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT U DOLNÍ STANICE LANOVKY VE SVATÉM PETRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ   Inženýrskogeologický průzkum pomocí vrtaných a bagrovaných sond období : červen 2016       Geologický průzkum pro návrh stavby lanovky – dokument PDF pro tisk  

Read Full Post »

Posudky, průzkumy, projekt stabilizace a autorský dozor období : duben 2015 – květen 2016 oprava vojenské silnice Kerhartice po sesuvu půdy – PDF soubor pro tisk    

Read Full Post »

jednostupňový projekt stabilizace a autorský dozor při realizaci období : leden – květen 2016 Stabilizace skalního svahu a dutin, Doksy, Nerudova ulice – PDF dokument pro tisk

Read Full Post »

jednostupňový projekt stabilizace a autorský dozor při realizaci období : listopad 2015, duben – květen 2016 Stabilizace malé skalní stěny v Doksech – Kruhu (PDF soubor pro tisk)

Read Full Post »

Monitoring hladiny podzemní vody (M-HPV) v Hradci Králové Naše geologická firma mimo jiné provádí dlouhodobý monitoring hladiny podzemní vody (HPV) na síti hydrogeologických objektů v rámci města Hradce Králové. Jedná se o režimní měření úrovně HPV, převážně v měsíčních intervalech. Tato činnost je prováděna na vlastní náklady. Cílem je podrobné zmapování stavu a změn v kvartérní zvodni, zjištění minimálních, […]

Read Full Post »