Lokalizace: Jižní úbočí Černé hory v Krkonoších. Majitel rozsáhlého lyžařského areálu uvažoval s rozšířením kapacit pro dopravu lyžařů a pro sportovní vyžití v atraktivní části svahu nad Janskými Lázněmi. Záměrem bylo vybudování nové lanové dráhy mezi horským sedlem Hofmanovy boudy a vrcholem Černé hory, včetně nové sjezdovky.

Řešený problém: Komplexní geologické průzkumné práce pro návrh stavby, včetně posouzení rizik pro stavbu situovanou v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů (termálních pramenů Janské Lázně). Sondážní práce byly prováděny v horninovém prostředí tvořeném metamorfity Krkonošsko-jizerského krystalinika a v jeho zvětralinách. Sondáží byly m.j. zastiženy tektonicky porušené horniny ve zlomových pásmech s vazbou na regionální zlomovou strukturu „Janský zlom“.

Činnost JIP:

  • Inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum (r. 2013)

Spolupracující firmy: Vodní zdroje Chrudim s.r.o., Hydrogeologie Pardubice s.r.o., KT Stav s.r.o.

umístění lanové dráhy Hofmanky

Přehledná situace s umístěním lanové dráhy

Pohled z Černé hory do údolí z místa horní stanice LD Hofmanky

Pohled z Černé hory do údolí z místa horní stanice LD Hofmanky

kráčející bagr Kaiser - geologické sondážní práce

Sondážní práce byly prováděny kráčejícím bagrem Kaiser (09/2013)

měření vrstev ve výkopu - geologická dokumentace

Geologická dokumentace byla prováděna přímým měřením vrstev ve výkopu (09/2013)

zpracovaná geologická dokumentace z dat bafrované sondy

Výřezy ze zpracované geologické dokumentace bagrovaných sond (09/2013)

Pozitiva:

  • Využití dobré znalosti území ze zkušeností autorů GP z četných předchozích geologických prací.

  • Provedení víceoborového geologického průzkumu jako komplexního podkladu pro projekt stavby

  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (MEGA Plus s.r.o. Janské Lázně).

Lokalizace: Jižní úbočí Černé hory v Krkonoších. Majitel rozsáhlého lyžařského areálu uvažoval s rozšířením kapacit pro dopravu lyžařů a pro sportovní vyžití v atraktivní části svahu nad Janskými Lázněmi. Záměrem bylo vybudování nové lanové dráhy mezi horským sedlem Hofmanovy boudy a vrcholem Černé hory, včetně nové sjezdovky.

Řešený problém: Komplexní geologické průzkumné práce pro návrh stavby, včetně posouzení rizik pro stavbu situovanou v ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů (termálních pramenů Janské Lázně). Sondážní práce byly prováděny v horninovém prostředí tvořeném metamorfity Krkonošsko-jizerského krystalinika a v jeho zvětralinách. Sondáží byly m.j. zastiženy tektonicky porušené horniny ve zlomových pásmech s vazbou na regionální zlomovou strukturu „Janský zlom“.

Činnost JIP:

  • Inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, radonový průzkum (r. 2013)

Spolupracující firmy: Vodní zdroje Chrudim s.r.o., Hydrogeologie Pardubice s.r.o., KT Stav s.r.o.

Kompletní příspěvek včetně fotografií ke stažení v PDF formátu

Comments are closed.