Tag Archive 'geologický průzkum'

Autor příspěvku: J. Petera, 01/2021 Termín provedení IGP: 05–12 / 2020 Objednatel: Národní památkový ústav, územní pracoviště Sychrov Spolupráce firem: Ing.Jiří Petera a OPV s.r.o. Praha Úkol inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Podle požadavku objednatele (NPÚ) byly geologické průzkumné práce koncipovány jako doplňkový průzkum pro návrh stabilizace vodního režimu v prostoru hospodářského dvora a blízkého okolí v areálu SZ […]

Read Full Post »

PEC POD SNĚŽKOU – RD VEGETÍRNA A PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE  Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení (IGP + HGPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2019 Lokalizace: Řešená lokalita je situována na jihovýchodně orientovaném svahu na Malé Pláni v Peci pod Sněžkou. Stavební záměr: V zájmové lokalitě je navržena výstavba rodinného domu (dále jen RD) o půdorysu cca 7,4 x 19 m […]

Read Full Post »

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – PRŮMYSLOVÁ ZÓNA ZBOŽÍ inženýrskogeologický průzkum (IGP), pedologický průzkum (PedP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmové území se rozprostírá východně od centra Dvora Králové nad Labem mezi místními částmi Žižkov a Zboží, na ploše cca 12 ha.   Řešený problém: V lokalitě se předpokládá výstavba průmyslových hal, administrativní budovy,  dopravní infrastruktury a inženýrských […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – ADALBERTINUM – BIKETOWER Orientační inženýrskogeologický průzkum (OIGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmová lokalita leží v historickém centru Hradce Králové, na severozápadním úpatí poměrně strmé vyvýšeniny spadající do údolní nivy Labe. Řešený problém: V lokalitě se uvažuje s výstavbou podzemního parkování pro kola. Jedná se o objekt válcového tvaru, s hloubkou dna cca 10 […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – SEVERNÍ TERASY – VÝCHODNÍ ČÁST aktualizace inženýrskogeologického průzkumu Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v městské památkové rezervaci, v severní až severovýchodní části historického centra Hradce Králové. Jedná se o 370 m dlouhý úsek nacházející se mezi Klicperovým divadlem a divadlem Beseda. Situování lokality v kontextu městské zástavby je zobrazeno na následujícím […]

Read Full Post »

HOŘICE – ŽIŽKOVA 1021 – PODPODLAHOVÉ KONSTRUKCE PRŮMYSLOVÉ HALY Inženýrskogeologický průzkum a geotechnické posouzení (IGP + GTPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016   Lokalizace: Zájmové území se nachází na mírném jihozápadně orientovaném svahu vrchu Gothard JV od centra města Hořice.   Řešený problém: V současnosti se v několik desítek let staré průmyslové hale vyskytuje betonová podlaha, která se […]

Read Full Post »

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ PRŮZKUMY PRO LESNÍ CESTY (LC) 2016 Autor příspěvku: J. Heteš, aktualizováno: 12/2016 Investor stavby: většinou Lesy ČR Objednatel průzkumů: Ing. Jiří Ježek, technické služby v lesnictví a stavebnictví Naše firma provedla v posledních letech několik inženýrskogeologických průzkumů pro lesní cesty: Zpřístupnění lesního komplexu Černinská skála, Železný Brod, 2016 Lesní cesta Tužínský háj, 2016 Traktorová cesta – Strážné […]

Read Full Post »

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ DOZOR PRO LANOVKU U LOMU V ČERNÉM DOLE (KVĚTEN – ZÁŘÍ 2016)   GEOLOGICKÝ PRŮZKUM BAGROVANÝMI SONDAMI IG-DOZOR S PŘEJÍMKOU ZÁKLADOVÉ SPÁRY HORNÍ STANICE LD VYBETONOVANÝ PYLON HORNÍ STANICE LD    Geologický průzkum a dozor při stavbě lanové dráhy U Lomu – PDF pro tisk  

Read Full Post »

MULTIFUNKČNÍ OBJEKT U DOLNÍ STANICE LANOVKY VE SVATÉM PETRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ   Inženýrskogeologický průzkum pomocí vrtaných a bagrovaných sond období : červen 2016       Geologický průzkum pro návrh stavby lanovky – dokument PDF pro tisk  

Read Full Post »

Naše firma aktuálně provádí inženýrskogeologické průzkumy (IGP) pro lesní cesty v reliéfně složitém terénu severovýchodně od Jičína. Obtížžná přístupnost terénu dovoluje provedení sondᾞe pouze přenosnou technikou. Důležžitou činností je také inžž. geologické mapování, jímžž se provádí na několik set metrů dlouhých trasách LC generalizace do rajonů. Na následujících obrázcích je několik ukázek z provádění průzkumů […]

Read Full Post »

Older Posts »