Tag Archive 'podzemní vody'

TÝNEC NAD SÁZAVOU – AREÁL METAZ Průzkum znečištění geologického prostředí lokality (PZGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází v Týnci nad Sázavou na pravém břehu řeky Sázavy. Ze severovýchodu je lokalita ohraničena tratí ČD. V současnosti zde stojí strojírenské haly převážně firmy Metaz Týnec a. s. a částečně též haly firmy Rock Robots s. r. o. Řešený […]

Read Full Post »

Monitoring hladiny podzemní vody (M-HPV) v Hradci Králové Naše geologická firma mimo jiné provádí dlouhodobý monitoring hladiny podzemní vody (HPV) na síti hydrogeologických objektů v rámci města Hradce Králové. Jedná se o režimní měření úrovně HPV, převážně v měsíčních intervalech. Tato činnost je prováděna na vlastní náklady. Cílem je podrobné zmapování stavu a změn v kvartérní zvodni, zjištění minimálních, […]

Read Full Post »