Tag Archive 'Jičín'

Naše firma aktuálně provádí inženýrskogeologické průzkumy (IGP) pro lesní cesty v reliéfně složitém terénu severovýchodně od Jičína. Obtížžná přístupnost terénu dovoluje provedení sondᾞe pouze přenosnou technikou. Důležžitou činností je také inžž. geologické mapování, jímžž se provádí na několik set metrů dlouhých trasách LC generalizace do rajonů. Na následujících obrázcích je několik ukázek z provádění průzkumů […]

Read Full Post »

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM V JIČÍNĚ

Inženýrskogeologický průzkum pro akci: Jičín – Výstavba nájemních bytů v ulici Textilní, bytový dům s byty na půl cesty Lokalizace: Zájmová lokalita je součástí průmyslové zóny situované v jv. části Jičína. Prostor určený k zástavbě se nachází v blízkosti Textilní ulice na pozemcích číslo 877/1 a 877/2, které byly v době před zahájením průzkumných prací […]

Read Full Post »