Lokalizace: několik desítek metrů dlouhý úsek pískovcového skalního svahu nad silnicí III-2812, na západním okraji obce Roveň, v CHKO Český ráj.

Řešený problém: Stabilizace skalního svahu, v němž došlo na jaře roku 2010 k samovolnému zřícení části skalního masivu o objemu několik desítek m3. Níže ležící silniční komunikace byla bezprostředně ohrožena.

Činnost JIP:

  • Geologické a geodetické průzkumy (r. 2010)

  • Projekt stabilizace (r. 2010)

  • Autorský dozor na stavbě (r. 2013)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové, Geodézie Náchod s.r.o.

Fotodokumentace:

Celkové pohledy:

Roveň pod Troskami, sesuv skal na komunikaci, stabilizace

Sesutý skalní svah (05/2010), a stavební odkryv na počátku stabilizace svahu (03/2013)

Roveň pod Troskami - dokončená stabilizace skalního svahu

Dokončená stabilizace skalního svahu (04/2013)

Detaily:

kotvené záchytné sítě - odvodnění - zajištění skal

Kotvené záchytné sítě v horní části svahu, a terénní úpravy a odvodnění v patě svahu (04/2013)

Pozitiva:

  • Citlivé řešení stabilizace bez objemných zásahů do skalního masivu

  • Kvalitně provedená stabilizace zhotovitelem (VERTICO s.r.o.) ve velmi krátkém termínu

  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Jičín).

Celý příspěvek pro tisk včetně obrázků ke stažení v PDF formátu

Comments are closed.