Tag Archive 'průsaky vody'

Inženýrskogeologické průzkumy pro LESNÍ CESTY (LC) Investor stavby: většinou Lesy ČR Objednatel průzkumů:  Ing. Jiří Ježek, technické služby v lesnictví a stavebnictví Autor příspěvku: Bc. Jan Heteš Naše firma provedla v posledním letech několik inženýrskogeologických průzkumů pro lesní cesty: Bradlecká Lhota – LC Nad Odchytákem – sesuv, 2015 Lesní cesta Nad Rudníkem, 2015 Lesní cesta U […]

Read Full Post »

HK – Bono Publico (GTP – Geologické a geotechnické posouzení) Lokalizace: Zájmové území se nachází v historickém centru města Hradec Králové, v městské památkové rezervaci. Řešený problém: Úkolem geologického a geotechnického posouzení bylo definovat a lokalizovat poruchy schodiště Bono Publico a odhalit příčiny jejich vzniku. Činnost JIP: Podrobná archivní rešerše geologických a stavebních dat a prohlídka terénu […]

Read Full Post »