Category Archive for 'Reference 2014'

TRASA: VRCHLABÍ – ŠPINDLERŮV MLÝN,  LOKALITY SO 07, SO 08, SO 09 A SO 11 Investor stavby: Královéhradecký kraj Správce stavby: Správa silnic Královéhradeckého kraje Zhotovitelská firma: Vertico s.r.o. Ústí n.L., Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera  Úvod: Tento příspěvek navazuje na […]

Read Full Post »

HK – Bono Publico (GTP – Geologické a geotechnické posouzení) Lokalizace: Zájmové území se nachází v historickém centru města Hradec Králové, v městské památkové rezervaci. Řešený problém: Úkolem geologického a geotechnického posouzení bylo definovat a lokalizovat poruchy schodiště Bono Publico a odhalit příčiny jejich vzniku. Činnost JIP: Podrobná archivní rešerše geologických a stavebních dat a prohlídka terénu […]

Read Full Post »

HK – tř. Karla IV – podchod Centrál a podzemní parkování (KGP komplexní geologický průzkum) Lokalizace: Zájmové území se nachází v centru města Hradec Králové, uvnitř druhého městského okruhu, na pravém břehu řeky Labe.  Rozsah průzkumných prací: Kompletní geologická rešerše (OGP) Přípravné práce Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (IGP + HGP) Základní průzkum znečištění geologického prostředí (ZPZGP) […]

Read Full Post »

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ Investor stavby: Město Nové Město nad Metují Zhotovitelská firma: Zahrady Harta s.r.o. Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové  Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera Úvod: Tento příspěvek pojednává o opravě 2 částí skalní stěny Pod Zázvorkou, která leží ve strmém svahu nad řekou Metují […]

Read Full Post »

DOKSY – LUČNÍ UL. – STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ FÁZE: REALIZACE STABILIZAČNÍCH ÚPRAV Termíny: Průzkumy 01-02 / 2014 Projekt stabilizace 03-04 / 2014 Realizace stabilizace 04-06 / 2014 CHARAKTERISTIKA LOKALITY Stavební lokalita se nachází v centrální části města Doksy, cca 100 m SV od náměstí Republiky. V lokalitě byla řešena oprava velmi silně porušených […]

Read Full Post »

Stabilizace skalních svahů podél silnice II/295 v Krkonoších, v úseku mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem Investor: Královéhradecký kraj Správce stavby: Správa silnic Královéhradeckého kraje Zhotovitelské firmy (postupně v etapách): Vertico s.r.o. Ústí n.L., AZ Sanace a.s. Ústí n.L., Mados MT s.r.o. Kostelec n.O., RockNet s.r.o. Chomutov, M.Danda – Sezemice Motto: „Je nepochybně krásné podívat se přírodě trochu na […]

Read Full Post »

TERMÍN Průzkumy 01-02/2014 Projekt stabilizace 03-04/2014 CHARAKTERISTIKA LOKALITY Stavební lokalita se nachází v centrální části města Doksy, cca 100 m SV od náměstí Republiky. V lokalitě byla řešena oprava velmi silně porušených opěrných zdí a skalních dutin. Půdorysný rozměr řešeného území byl cca 25 x 13 m. Poruchy opěrných zdí a skalních dutin byly natolik závažné, že […]

Read Full Post »

Hradec Králové – Velké náměstí – inženýrskogeologický průzkum (listopad 2010) Lokalizace: Zájmová lokalita leží v historickém středu města Hradce Králové a zahrnuje Velké náměstí a přilehlé ulice V Kopečku, Rokitanského, Franušova a Karla Tomana. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace:   Stavební záměr: V rámci integrovaného plánu rozvoje města byla navržena Revitalizace Velkého náměstí (viz vizualizace). Jedná […]

Read Full Post »

PŘELOUČ – HALA KIEKERT – INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM (IGP) Lokalizace: Areál firmy Kiekert se nachází na východním okraji Přelouče mezi ulicemi Jaselská a Pardubická. Řešený problém: V průmyslovém areálu byla určena k rekonstrukci jedna z výrobních hal. Hlavním úkolem IGP bylo zjištění skladby stávající podlahy a podpodlahových konstrukcí pro statický výpočet nové podlahy na změněné zatížení. Dále bylo v rámci IGP […]

Read Full Post »