Lokalizace a popis problému: Lesní cesta (a cyklostezka) mezi lokalitami Lipí a Peklo na Náchodsku. Cesta jižním směrem vyúsťuje v malebném hluboce zaříznutém údolí řeky Metuje. Ve strmě svažité lokalitě nad bočním údolím Metuje došlo po silných deštích v září 2010 k sesuvu zeminy o objemu několik desítek m3, po němž se utrhla část cesty. Sesuty byly kvartérní pokryvné svahoviny sklouznuté po strmě svažitém povrchu podložních algonkických fylitů. Akumulace sesuvu hrozila zahrazením níže ležícího potoka a záplavovými škodami po protržení valu z akumulované zeminy. Byla přerušena komunikace pro osobní auta místních obyvatel a pro svážení dřeva z lesního komplexu.

Řešený problém: Stabilizace strmého svahu pod lesní cestou v délce cca 100 m.

 Činnost JIP:

  • Geologické a geodetické průzkumy (r. 2010)

  • Projekt stabilizace sesuvu (r. 2010)

  • Autorský dozor na stavbě (r. 2011)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové, Geodézie Náchod s.r.o.

Fotodokumentace:

Peklo Lipí řešení sesuvu svahu v údolí Metuje

Celkové pohledy na sesuvnou lokalitu (říjen 2010)

 

pohled na sesuv svahu, Peklo Lipí, odspodu

Foto sesuvné lokality – pohled zespodu (10/2010)

 

inženýrskogeologický řez

Inženýrskogeologický řez sesutým svahem (10/2010)

 

schema gabionu v oblasti sesuvu svahu

Návrh stabilizace – schema gabionu ve foto (10/2010)

 

návrh stabilizace svahu - řez

Technický návrh stabilizace v řezu (11/2010)

 

práce na stabilizaci sesutého svahu v Pekle na Náchodsku

Zahájení prací na stabilizaci svahu (04/2011)

 

gabionova zed - stabilizace svahu

Stabilizace svahu gabionovou zdí (stav 04/2011)

výstavba gabionové zdi

Postup při výstavbě gabionové zdi (stav 06/2011)

dokončená stabilizace sesutého svahu

Dokončená stabilizace svahu

sdokončená gabionová zeď - stabilizace svahu

srpen 2011

gabionová zeď v zimě, Peklo Lipí, Náchodsko

Gabionová zeď 1 a půl roku po dokončení, v zimě 2013

 

Pozitiva:

  • Komplexní řešení stabilizace svahu vč. zprovoznění lesní csty a cyklostezky

  • Kvalitně provedená stabilizace zhotovitelem (EUROVIA a.s.)

  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (Město Náchod)

Celý příspěvek včetně fotodokumentace ke stažení pro tisk v PDF formátu

Comments are closed.