Tag Archive 'Hradec Králové'

ČEPERKA – LOŽISKO ŠTĚRKOPÍSKU (Pedologický průzkum – PP – 2017) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 ke stažení pro tisk ve formátu PDF   Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází mezi Starými Ždánicemi a Stéblovou, jihozápadně od Hradce Králové, na rozsáhlé nadnivní terasové plošině, která vznikla jako důsledek erozně-akumulační fluviální činnosti v mladším pleistocénu. Terén je v rámci zájmového […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – ADALBERTINUM – BIKETOWER Orientační inženýrskogeologický průzkum (OIGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Zájmová lokalita leží v historickém centru Hradce Králové, na severozápadním úpatí poměrně strmé vyvýšeniny spadající do údolní nivy Labe. Řešený problém: V lokalitě se uvažuje s výstavbou podzemního parkování pro kola. Jedná se o objekt válcového tvaru, s hloubkou dna cca 10 […]

Read Full Post »

HRADEC KRÁLOVÉ – SEVERNÍ TERASY – VÝCHODNÍ ČÁST aktualizace inženýrskogeologického průzkumu Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2016 Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v městské památkové rezervaci, v severní až severovýchodní části historického centra Hradce Králové. Jedná se o 370 m dlouhý úsek nacházející se mezi Klicperovým divadlem a divadlem Beseda. Situování lokality v kontextu městské zástavby je zobrazeno na následujícím […]

Read Full Post »

Bradlecká Lhota – sesuv na lesní cestě Nad Odchytákem Doksy – Nerudova 19 – stabilizace skalního svahu a skalních dutin Hradec Králové – administrativní budova ČSOB Hradec Králové – Pražská třída čp 141 – rekonstrukce bývalé koželužny Hradec Králové – Smetanovo nábřeží – bytový dům v proluce Újezdec – lesní cesta Od hájenky Tužín – […]

Read Full Post »

HK – Bono Publico (GTP – Geologické a geotechnické posouzení) Lokalizace: Zájmové území se nachází v historickém centru města Hradec Králové, v městské památkové rezervaci. Řešený problém: Úkolem geologického a geotechnického posouzení bylo definovat a lokalizovat poruchy schodiště Bono Publico a odhalit příčiny jejich vzniku. Činnost JIP: Podrobná archivní rešerše geologických a stavebních dat a prohlídka terénu […]

Read Full Post »

HK – tř. Karla IV – podchod Centrál a podzemní parkování (KGP komplexní geologický průzkum) Lokalizace: Zájmové území se nachází v centru města Hradec Králové, uvnitř druhého městského okruhu, na pravém břehu řeky Labe.  Rozsah průzkumných prací: Kompletní geologická rešerše (OGP) Přípravné práce Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (IGP + HGP) Základní průzkum znečištění geologického prostředí (ZPZGP) […]

Read Full Post »

Hradec Králové – Velké náměstí – inženýrskogeologický průzkum (listopad 2010) Lokalizace: Zájmová lokalita leží v historickém středu města Hradce Králové a zahrnuje Velké náměstí a přilehlé ulice V Kopečku, Rokitanského, Franušova a Karla Tomana. Širší územní vztahy jsou patrné z přehledné situace:   Stavební záměr: V rámci integrovaného plánu rozvoje města byla navržena Revitalizace Velkého náměstí (viz vizualizace). Jedná […]

Read Full Post »

komplexní geologický průzkum Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR provedla naše firma komplexní geologický průzkum pro navrhovanou rekonstrukci mimořádně frekventované městské křižovatky zv. „Mileta“ na silnici I/31 (Sokolská ul. – Hradecká ul., v blízkosti Fakultní nemocnice) v Hradci Králové. Stavbou bude realizováno zcela nové dopravní řešení uvedeného […]

Read Full Post »

Objednatel: Statutární Město Hradec Králové Geologická dokumentace pro územní studii. Jednalo se o zpracování komplexní analýzy a interpretaci geologických dat soustředěných v dostupných archiváliích. Archiválie (předevąím v podobě archivních geologických vrtů) byly aktualizovány podle platných předpisů a norem, byly spojeny s dokumentací archeologickou a ve spolupráci s archeologickým oddělením Muzea východních Čech vzniklo dílo, které […]

Read Full Post »

Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci památkově chráněných teras v jihozápadní části Městské památkové rezervace. Lokalita je zajímavá vrstevnatostí geologického podloží, které významně přispělo k modelaci vyvýšeniny s historickým jádrem města. Zajímavý byl i historický vývoj lokality. Stavební památky jsou především reprezentovány horní a dolní městskou hradbou . Výsledky inženýrskogeologického průzkumu byly synchronizovány s průzkumem archeologickým (prov. […]

Read Full Post »