NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Investor stavby: Město Nové Město nad Metují
Zhotovitelská firma: Zahrady Harta s.r.o.
Spolupráce na projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové

 Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera

Úvod: Tento příspěvek pojednává o opravě 2 částí skalní stěny Pod Zázvorkou, která leží ve strmém svahu nad řekou Metují a zároveň je v těsné blízkosti historického jádra města.

V roce 2014 byly podle projektu zpracovaného naší firmou zahájeny stavební práce spojené s opravou poruch dokumentovaných v uvedené lokalitě v předchozím roce.

Oprava poruch svahu Na Zázvorce v Novém Městě nad Metují, geologická dokumentace

Opravy, jejichž 1.etapa byla prováděna od září do listopadu 2014, zahrnovaly rekonstrukci opěrné zdi pod chodníkem k Horákovu mlýnu a obnovu funkce a posílení odvodňovacího systému.

odvodňovací vrty a základ opěrné zdi, oprava, geologie svahu

opravené odvodnění, zrekonstruovaná opěrná zeď, reference JIP Hradec Králové opravené odvodnění, zrekonstruovaná opěrná zeď Na Zázvorce v Novém Městě nad Metují
geologická opěrná zeď - Jiří Petera, HK zrekonstruovaná opěrná zeď, řešení stabiloizace svahu

Dokončená část oprav v úseku 1 a 2 (stav na začátku prosince 2014),
Celkový pohled, opravené odvodnění, zrekonstruovaná opěrná zeď.

Poznámka: Oprava bude pokračovat na jaře 2015 ve 3.úseku poměrně komplikovaným statickým zajištěním staré opukové vyzdívky ve velmi strmé části svahu.

 Zpracoval: JIP 14.01.2015

Comments are closed.