Protipovodňová ochrana města Pardubic mimo jiné spočívá ve vybudování ochranných hrází podél řeky Labe. V letech 2004 – 2005 byly vybudovány hráze na pravém břehu Labe, chránící sídliště Polabiny.

Naše firma se na této stavbě podílela vypracováním technologického předpisu pro provedení zemních prací na hrázových tělesech. Při zpracování předpisu byly řešeny geotechnické problémy spojené se založením hrází a jejich stability zajišťující bezpečnou funkci v extrémních povodňových podmínkách. Hmota hrází byla vytvořena ze stabilizátu, který je produktem Elektrárny v Opatovicích. Použití ne zcela tradičního materiálu si vyžádalo zpracování přesné receptury a striktní kontrolu jejího dodržování. Lze konstatovat, že realizace proběhla velmi úspěšně. Ochranné protipovodňové hráze se staly organickou součástí rovinaté krajiny m.j. díky citlivému zapojení do okolní zeleně. Asfaltová vozovka vedená po koruně hráze je častým hostem cyklistů, jezdců na kolečkových bruslích a rodin na prosté nedělní procházce.

Tvorba hrází je zachycena na následujících fotografiích:

Comments are closed.