Category Archive for 'Informace 2008 a starší'

Rok 2008 Hradec Králové – Městská památková rezervace Louňovice pod Blaníkem – kanalizace Hradec Králové – terasy Kanovnické domy Rok 2006 Sesuv půdy ve Štikově u Nové Paky Vrchlabí – bytový dům LABE Rok 2005 Protipovodňové hráze v Pardubicích Špindlerův Mlýn – Špindlerovka – rekonstrukce silnice Rok 2004 Nové Město nad Metují – Stabilizace skalní […]

Read Full Post »

Objednatel: Statutární Město Hradec Králové Geologická dokumentace pro územní studii. Jednalo se o zpracování komplexní analýzy a interpretaci geologických dat soustředěných v dostupných archiváliích. Archiválie (předevąím v podobě archivních geologických vrtů) byly aktualizovány podle platných předpisů a norem, byly spojeny s dokumentací archeologickou a ve spolupráci s archeologickým oddělením Muzea východních Čech vzniklo dílo, které […]

Read Full Post »

Objednatel: Vodárenská společnost Chrudim, a. s. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pro komplexní rekonstrukci kanalizační sítě menšího města ve Středočeském kraji. Na základě archivní geologické rešerše doplněné vrtnou sondáží bylo zhodnoceno geologické podloží pro několik km trasy kanalizace. Řešeno bylo rovněž založení ČOV v inundované části údolní nivy řeky Blanice. Geologické práce byly prováděny v úzké […]

Read Full Post »

Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci památkově chráněných teras v jihozápadní části Městské památkové rezervace. Lokalita je zajímavá vrstevnatostí geologického podloží, které významně přispělo k modelaci vyvýšeniny s historickým jádrem města. Zajímavý byl i historický vývoj lokality. Stavební památky jsou především reprezentovány horní a dolní městskou hradbou . Výsledky inženýrskogeologického průzkumu byly synchronizovány s průzkumem archeologickým (prov. […]

Read Full Post »

Nestabilní jevy v horských masivech – seriál 1. Horské řícení na Dobrači – leden 2006 2. Sesuv v Logu pod Mangartem – červen 2007 Expediční výpravy Do nitra Sněžky – září 2004 Rakouské Alpy – srpen 2004

Read Full Post »

Nestabilní jevy v horských masivech autor: Jan Heteš Lokalizace: Idylická vesnice Log pod Mangartem (651 m n. m.) se nachází na západě Slovinska v Julských Alpách v  údolí Loška Koritnica (SW-NE direct), nad kterým ční hory Mangart (2678) a Jalovec (2643), a jehož přírodní krása láká turisty z celého Slovinska i zahraničí. Údolí bylo zformováno při […]

Read Full Post »

Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro lokalitu Lokalizace Území leží nedaleko Štikova, tj. části města Nová Paka, cca 100 m severně od autokrosového závodiątě. Sesuv nastal ve strmé rokli mezi lesní cestou a závodištěm. Povrch terénu je generelně sklonitý k jihu. Územní vztahy jsou patrné z přehledné situace. Popis problému Po masivním tání sněhové pokrývky doąlo na […]

Read Full Post »

Na podzim r. 2006 jsme provedli inženýrskogeologický průzkum pro plánovanou výstavbu bytového domu LABE, situovaného ve Vrchlabí, v těsné blízkosti řeky, na jejím levém břehu. Budoucí stavenižtě je sevřeno do úzkého klínovitě sevřeného půdorysu, vymezeného stávajícími nábřežními domy (viz foto 2) a strmým skalním svahem (foto 3). Při geologických průzkumných pracích jsme se v podstatě […]

Read Full Post »

Nestabilní jevy v horských masivech autor: Jiří Petera Horské řícení (něm. Bergsturz, angl. Rock-falls, slovinsky Podor) je řítivý sesuv hornin obrovských rozměrů. Objem sesutých hmot přesahuje podle vžité klasifikace (G.Abele, 1971) 1 mil. m3 , plocha 0,1 km2 a sesuvy se vyznačují značnou rychlostí. Spouštěcí “mechanismus” horského řícení je ovlivněn mnoha faktory, přičemž je běžné, […]

Read Full Post »

Protipovodňová ochrana města Pardubic mimo jiné spočívá ve vybudování ochranných hrází podél řeky Labe. V letech 2004 – 2005 byly vybudovány hráze na pravém břehu Labe, chránící sídliště Polabiny. Naše firma se na této stavbě podílela vypracováním technologického předpisu pro provedení zemních prací na hrázových tělesech. Při zpracování předpisu byly řešeny geotechnické problémy spojené se […]

Read Full Post »

Older Posts »