Inženýrskogeologický průzkum pro rekonstrukci památkově chráněných teras v jihozápadní části Městské památkové rezervace. Lokalita je zajímavá vrstevnatostí geologického podloží, které významně přispělo k modelaci vyvýšeniny s historickým jádrem města. Zajímavý byl i historický vývoj lokality. Stavební památky jsou především reprezentovány horní a dolní městskou hradbou .

Výsledky inženýrskogeologického průzkumu byly synchronizovány s průzkumem archeologickým (prov. archeologické oddělení Muzea východních Čech v HK) a byly podkladem pro projekt rekonstrukce teras.

Comments are closed.