HK – tř. Karla IV – podchod Centrál a podzemní parkování

(KGP komplexní geologický průzkum)

Lokalizace:
Zájmové území se nachází v centru města Hradec Králové, uvnitř druhého městského okruhu, na pravém břehu řeky Labe.

 Rozsah průzkumných prací:

  1. Kompletní geologická rešerše (OGP)

  2. Přípravné práce

  3. Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (IGP + HGP)

  4. Základní průzkum znečištění geologického prostředí (ZPZGP)

  5. Monitoring hladiny podzemní vody

Řešený problém:
Úkolem IG a HG průzkumů bylo zjištění sledu geologických vrstev, stanovení geotechnické kvality jednotlivých vrstev, určení geomechanických parametrů základových půd a zjištění aktuální úrovně hladiny podzemní vody včetně stanovení její agresivity na stavební konstrukce. V rámci ZPZGP bylo zjišťováno znečištění geologického prostředí. Na nově vybudovaných HG-vrtech bude v období 12/2014 – 12/2015 sledována hladina podzemní vody.

 Činnost JIP:

  • Podrobná archivní rešerše geologických dat

  • Vybudování 5 HG-vrtů pro sledování úrovně hladiny podzemní vody

  • Objasnění geologických poměrů stavební lokality zkonstruováním dvou schematických geologických profilů I-I´ a II-II´ (viz obrázek dále v textu)

  • Režimní měření hladiny podzemní vody v rámci monitoringu

 Objednatel: Statutární město Hradec Králové

 Odborná spolupráce: Hydrogeologie Pardubice s. r. o.

 Období činnosti: 07-12/2014

 Fotodokumentace:

letecký pohled Karla IV Hradec Králové - průzkum  geolog Petera Jiří, ing.

Celkový pohled na zájmové území

geolog petera - vrt Karla IV, Hradec Králové

Terénní práce na vrtu HV-1004 (11/2014)

geolog Petera - dokumentace likvidace znečištění, HK, Karla IV

Likvidace znečištění geologického prostředí ropnými látkami a následná dekontaminace místa

geologický profil zpracovatel ing. Jiří Petera, Hradec Králové

Interpretace geologických poměrů stavební lokality zkonstruováním schematického geologického profilu I – I´

Pozitiva:

Na základě nově provedených průzkumných vrtů vznikl přehledný geologický model území

Definování okrajových podmínek limitujících investiční záměr

Ověření a doplnění údajů o znečištění geologického prostředí ropnými látkami

Podrobný návrh dalšího postupu průzkumných prací vedoucích k lokalizaci kontaminačního mraku

Dobrá spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému při likvidaci havárie

Zpracoval: J. Heteš, 01/2015

soubor PDF ke stažení a pro tisk

Comments are closed.