Category Archive for 'Aktuality'

Investor: Národní památkový ústavZhotovitel: Vertico s.r.o.Autorský dozor: ing. Jiří PeteraTermín realizace: duben – květen 2023 Stabilizace skalního svahu hradu Litice – soubor PDF

Read Full Post »

Autor příspěvku: J. Petera, 01/2021 Termín provedení IGP: 05–12 / 2020 Objednatel: Národní památkový ústav, územní pracoviště Sychrov Spolupráce firem: Ing.Jiří Petera a OPV s.r.o. Praha Úkol inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu Podle požadavku objednatele (NPÚ) byly geologické průzkumné práce koncipovány jako doplňkový průzkum pro návrh stabilizace vodního režimu v prostoru hospodářského dvora a blízkého okolí v areálu SZ […]

Read Full Post »

Autor příspěvku: J. Petera, 01/2021 Termín provedení IGP: podzim 2020 Úkol inženýrskogeologického průzkumu (IGP): Úkolem geologických prací byl inženýrskogeologický průzkum (IGP) podloží silnice I/16 v úseku km 108,760 – 108,810 za účelem zjištění příčin vzniklé poruchy silničního tělesa. Porucha se projevuje v úseku, kde je silnice vedena v násypu, a to poklesem vozovky v řádu vyšších cm a podélnou trhlinou […]

Read Full Post »

inženýrsko-geologický a geofyzikální průzkum (2019) Autor příspěvku: J. Petera, 03/2020 Objednatel průzkumů: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a. s., Haškova 1714/3, Hradec Králové 500 02 Lokalizace a základní charakteristika řešené lokality: Řešené území je situováno ve svahu, na jehož vrcholu je zřícenina strážního hradu Lanšperk. Silnice II/360 vede blízko paty tohoto svahu, cca 10 – […]

Read Full Post »

PEC POD SNĚŽKOU – RD VEGETÍRNA A PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE  Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení (IGP + HGPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2019 Lokalizace: Řešená lokalita je situována na jihovýchodně orientovaném svahu na Malé Pláni v Peci pod Sněžkou. Stavební záměr: V zájmové lokalitě je navržena výstavba rodinného domu (dále jen RD) o půdorysu cca 7,4 x 19 m […]

Read Full Post »

HROŠKA – STABILIZACE SKALNÍ STĚNY geologické průzkumy, projekt stabilizace (2017), autorský dozor při realizaci (2018) Autor příspěvku: J. Petera, 12/2018  Lokalizace a základní charakteristika skalní stěny: Řešená skalní stěna leží v katastrálním území Hroška [604721], které je součástí obce Bílý Újezd. Řešený úsek skalní stěny je 135 m dlouhý a dosahuje výšky 4 – 9 m. Spodní […]

Read Full Post »

JANSKÉ LÁZNĚ – OPĚRNÁ ZEĎ ZA LÁZEŇSKÝM DOMEM Inženýrskogeologický průzkum (IGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018   Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v centru Janských Lázní, konkrétně za Lázeňským domem a leží v 1. ochranném pásmu PLZ (přírodních léčivých zdrojů), v těsné blízkosti jímacích vrtů Janův a Černý pramen. Stavební záměr Na lokalitě se uvažuje s opravou opěrné zdi o půdorysné […]

Read Full Post »

I-14 SUCHOVRŠICE – SESUV U PILY Inženýrskogeologický průzkum (IGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018 Lokalizace: Řešená lokalita se nachází v těsné blízkosti silnice I. třídy I/14 v úseku staničení km 97,2 mezi obcemi Suchovršice a Úpice. Řešený problém: K sesuvu došlo pod silniční komunikací v délce cca 10 m vlivem vývratu několika vzrostlých stromů do toku řeky Úpy. Kořenový systém stromů […]

Read Full Post »

HK – ANEŽKY MALÉ – RD ČP. 514-66 Inženýrskogeologické posouzení a zhodnocení možných příčin poruch RD (IGPo) Autor příspěvku: J. Heteš, 12/2018 Lokalizace: Řešená lokalita leží na severním úpatí novohradeckého hřbetu, který se zvedá z údolní labsko-orlické nivy pravidelným protáhlým svahem asi o 50 výškových metrů. V lokalitě byl terén při výstavbě několika řadových domů upraven terasovitě […]

Read Full Post »

TÝNEC NAD SÁZAVOU – AREÁL METAZ Průzkum znečištění geologického prostředí lokality (PZGP) Autor příspěvku: J. Heteš, 01/2018 Lokalizace: Zájmová lokalita se nachází v Týnci nad Sázavou na pravém břehu řeky Sázavy. Ze severovýchodu je lokalita ohraničena tratí ČD. V současnosti zde stojí strojírenské haly převážně firmy Metaz Týnec a. s. a částečně též haly firmy Rock Robots s. r. o. Řešený […]

Read Full Post »

Older Posts »