STABILIZACE SKALNÍCH SVAHŮ PODÉL SILNICE I/14 V ÚSEKU MEZI BOHUSLAVICEMI A ÚPICÍ

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic, krajská správa Hradec Králové
Zhotovitelská firma: STRIX Chomutov a.s.
Projektant stabilizace: SG Geoprojekt s.r.o. Brno

Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera (30.06.2015)

Úvod: Příspěvek zachycuje některé důležité momenty spolupráce naší firmy na realizaci stabilizace skalních svahů v úsecích Bohuslavice, Suchovršice a Úpice podél státní silnice I/14. Z naší strany byla zajišťována funkce geotechnika TDI, v kooperaci s Recom Int. s.r.o.

Stabilizace skalních a strmých svahů byla v letech 2014 – 2015 prováděna několika technologiemi, od opláštění nestabilních posic kotvenými vysokopevnostními sítěmi, přes montáž záchytných žb-svodidel, gabionové zdi a těžkého plotu v patě svahu, po vyzdívky skalních dutin a převisů kamennými formáty.

Na následujících srovnávacích fotografiích je demonstrováno, jak významně se změnil charakter stabilizovaných svahů oproti původnímu porušenému (nebo havarijnímu) stavu.

LOKALITA BOHUSLAVICE

Severní část skalního svahu Bohuslavice před stabilizací Severní část skalního svahu Bohuslavice po stabilizaci - Geologie ing. Jiří Petera
Severní část skalního svahu Bohuslavice před stabilizací (10/2014) a po stabilizaci (06/2015)

 

Bohuslavice - strmý svah před stabilizací Bohuslavice - strmý svah již stabilizovaný - geologie ing. Jiří Petera, Hradec Králové

Celkový pohled na střední část strmě svažité lokality Bohuslavice před stabilizací (04/2013) a po stabilizaci (06/2015)

LOKALITA SUCHOVRŠICE

skalní svah Suchovršice před stabilizací stabilizaci svahu provedla firma: ing. jiří Petera, geologické služby
Celkový pohled na skalní svah Suchovršice před stabilizací (10/2014) a po stabilizaci (06/2015)

 

havarijní stav svahu Suchovršice Suchovršice - Královéhradecký kraj, stabilizovaný svah (ing. Petera)

Pohled na střední a severní část skal.svahu Suchovršice před stabilizací (10/2014) a po stabilizaci (06/2015)

LOKALITA ÚPICE

 ing. J. Petera - stabilizace skalního svahu Úpice

Pohled na severní část skal.svahu Úpice před stabilizací (04/2012) a po stabilizaci (06/2015)

 

havarijní stav svahu v Úpici řešení stabilizace svahu firmou ing. J. Petera

Pohled na střední část skalního svahu Úpice před stabilizací (04/2012) a po stabilizaci (06/2015)

Příspěvek ve formátu PDF pro tisk

Comments are closed.