Lokalizace: 5 rizikových úseků skalních svahů nad silnicí II/295 z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna

Řešený problém: Skalní svahy se na trase silnice II/295, v horské oblasti Krkonoš, mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem, zjevují na mnoha místech jednak v podobě přírodních srázů, ale také umělých odřezů vzniklých při úplné rekonstrukci silnice v 70.letech minulého století. Vlivem kombinace různých činitelů jsou některé svahy nestabilní a významně ohrožují provoz na silniční komunikaci, zejména samovolným pádem uvolněných kamenů a balvanů i hrozícím uvolněním a sesuvem větších skalních prvků (bloků). Skalní řícení a sesuvy menších rozměrů byly v posledních letech několikrát zaznamenány a lokálně sanovány.

1.etapa stabilizace skalních svahů iniciovaná Správou silnic Královéhradeckého kraje byla začátkem řady systémových opatření pro posílení bezpečnosti provozu na velmi frekventované silnici do hlavní krkonošského rekreačního střediska.

Činnost JIP:

  • Inženýrskogeologické posouzení skalních a strmých svahů (r. 2008)

  • Návrh stabilizace skalních svahů (r. 2008)

  • Autorský dozor při stabilizaci svahů (r. 2010)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové

Fotodokumentace:

přehledná situace řešených úseků

silnice Špindlerův Mlýn - Vrchlabí , rizikové úseky s hrozbou pádu kamenů a řícení skal

nestabilní partie skalního svahu a převis

odbourání, záchytné sítě a stabilizace

skalní rozsochy a zvětraliny Nad Hájenkou

plán bouracích prací ve skalním svahu

původní stav v lokalitě Nad Michlákem, Špindlerův Mlýn

realizace horninové kotvy, Nad Michlákem, Špindlerův Mlýn

U přehrady, Špindlerův Mlýn, kácení stromů, instalace záchytných sítí, stabilizace a sanace svahu

stav skalní stěny u přehrady, Špindlerův Mlýn

U Velvety, Špindlerův Mlýn, svahové sesuvy a stavba gabionové zdi

Pozitiva:

  • Kvalitně provedená stabilizace skalních svahů zhotovitelem (MADOS MT s.r.o. + ROCKNET s.r.o.)

  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (SÚS Královéhradeckého kraje a.s., středisko Trutnov).

Celý příspěvek včetně fotografií ke stažení v PDF formátu

Comments are closed.