Lokalizace: Přibližně 100 m dlouhý úsek skalního svahu v permském pískovci, nad státní silnicí I/14, v údolí řeky Úpy, nedaleko textilní továrny v Adamově.

Řešený problém: Stabilizace skalního svahu, v němž několikrát v období 2009 – 2010 došlo k maloobjemovým skalním řícením (celkově řádově desítek m3), což významě ohrožovalo provoz na velmi frekventované státní silnici. Stanovení optimální technologie a rozsahu stabilizace svahu maximální výšky až 25 m, s ohledem na zajištění bezpečnosti prací a bezpečnosti silničního provozu.

Činnost JIP:

  • Inženýrskogeologický průzkum a návrh stabilizace svahu (r. 2010)
  • Autorský dozor na stavbě (r. 2010 – 2011)

Spolupracující firmy: TK Atelier s.r.o. Hradec Králové

Fotodokumentace:

Adamov-stabilizace-skalniho-svahu-01-geologie-petera

Původní stav skalního svahu a časový vývoj skalního řícení (2009)

 

Adamov-stabilizace-skalniho-svahu-02-geologie-petera

Geotechnický řez a návrh stabilizace skalního svahu (11/2010)

 

 

Adamov-stabilizace-skalniho-svahu-03-geologie-petera

Průběh stabilizačních prací – bourání nestabilních částí skalního masivu, vrtání horninových kotev (11-12/2010)

 

Adamov-stabilizace-skalniho-svahu-04-geologie-petera

Dokončená stabilizace skalního svahu (02/2011)

 

Adamov-stabilizace-skalniho-svahu-05-geologie-petera

Dokončená stabilizace svahu při pohledu seshora

 

[featured-img]

Adamov-stabilizace-skalniho-svahu-06-geologie-petera

Pohled na stabilizovaný svah z úrovně vozovky I/14

 

Pozitiva:

  • Komplexní řešení stabilizace skalního svahu s akcentem na průběžný inženýrsko-geologický a autorský dozor pro stanovení racionálního rozsahu použitých záchytných a kotevních prostředků.
  • Kvalitně provedená stabilizace zhotovitelem (MADOS MT s.r.o. a RockNet s.r.o.).
  • Velmi dobrá spolupráce s investorem (ŘSD, Krajská správa v Hradci Králové).

Ke stažení celý příspěvek v tisknutelné podobě PDF.

 

 

Comments are closed.