MLADÁ BOLESLAV – REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI A OPRAVA SILNIČNÍ KOMUNIUKACE VE VINIČNÉ ULICI

Investor stavby: Statutární město Mladá Boleslav
Zhotovitel stavby: Správa komunikací s.r.o. Mladá Boleslav
Spolupráce na průzkumech, projektu a autorském dozoru: Ing. Vladimír Marx, TK Atelier s.r.o., Hradec Králové

Autor příspěvku: Ing. Jiří Petera

Úvod: Na frekventované městské silniční komunikaci ve Viničné ulici v Mladé Boleslavi byl delší dobu problém se stabilitou historických opěrných zdí, které by jednak destruovány dlouhodobým zvětráváním použitých materiálů (kámen, cihly), nedostatečnou statickou odolností starých vzpěrných konstrukcí a vlivem dopravního zatížení.

Opěrnými zdmi celkové délky cca 80 m jsou zároveň chráněny tři ve svahu níže ležící rodinné domy. Výše uvedenými negativními vlivy se opěrné zdi dostaly do havarijního stavu. Havarijní stav si před několika lety vyžádal podepření provizorním dřevěným vzpěrným systémem (viz foto níže).

Statutární město Mladá Boleslav vyčlenilo z rozpočtu odpovídající finanční částku na definitivní řešení havarijní situace. Na podzim r.2014 byly provedeny potřebné průzkumné práce (inž.geologický, stavebně-statický, dopravní průzkum), v zimě 2014-2015 byl zpracován naší firmou projekt a ve 2.polovině roku 2015 proběhla realizace celkové stabilizace prostoru, tzn. rekonstrukce opěrných zdí a oprava pozemní komunikace.

V průběhu stavby bylo nutné řešit několik složitých úkolů. Zadání počítalo s tím, že v průběhu stavby bude zachována doprava ve Viničné ulici, což se podařilo s určitým omezením dodržet. Stabilizace odřezu v průběhu stavby byla realizována záporovou stěnou s využitím velkoprofilových vrtů osazených masivními ocelovými IPE-profily. Záporová stěna se stala spolupůsobící konstrukcí pro následnou železobetonovou opěrnou zeď. Pohledové řešení líce opěrné zdi bylo provedeno z tvárnic ze štípaného betonu. Parapetní část opěrných zdí je vyzděna z vysoce kvalitních cihel typu klinker červenohnědé barvy, což pohledově zcela konvenuje s původním historickým stavem.

Při rekonstrukci opěrné zdi bylo nutné staticky podchytit případně přeřešit schodišťové přístupy k rodinným domům.

Další součástí celkové opravy byla obnova napojení na elektřinu, vodu a plyn tří níže situovaných rodinných domů. V pozemní komunikaci byl obnoven systém odvodnění srážkových vod.

Nakonec byly provedeny opravy dlážděných povrchů silniční komunikace, chodníku a dvorků domů v částech zasažených stavbou.

 Komplexní rekonstrukci se podařilo provést zhruba za 4 měsíce.

 Na následujících fotografiích je zaznamenán postup předprojektové a projektové přípravy stavby (2014 – 2015) a realizace stavby (2015).

PRŮZKUMNÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE (2014 – 2015)

mapa - schema - oprava opěrné zdi - Viničná, Mladá BoleslavUmístění řešené lokality v kontextu města Mladá Boleslav

Zjištěný havarijní stav opěrné zdi s provizorním statickým zajištěním (foto 04/2014)Zjištěný havarijní stav opěrné zdi s provizorním statickým zajištěním (foto 04/2014)

vrtaná sonda - geologický průzkum geotechnický řez
Vrtaná sonda V-3 v rámci IG-průzkumu (10/2014)
Schematický geotechnický řez – výsledek IG-průzkumu

REALIZACE REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI A OPRAVY SILNIČNÍ KOMUNIKACE (2015)

stav opěrné zdi před haváriíStav havarované opěrné zdi na počátku stavebních prací (07/2015)

bourání opěrné zdi - geolog J. Petera, Hradec Kralove stavba nové železobetonové zdi
Bourání původní opěrné zdi pod jištěním záporovou stěnou (09/2015)   /   Bednění nové žb zdi (09/2015)

opěrná zeď  - železobeton
Zakládání a spodní část žb opěrné zdi pod jištěním záporovou stěnou (09/2015)

postup prací - havárie opěrné zdi stavba opěrné zdi - firma Jiří Petera, geolog
Přibližně 40 – 50% stavební rozpracovanost (10/2015)

 

Mladá Boleslav - Viničná ulice - opěrná zeď rekonstrukce přístupového schodiště
Přibližně 80% stavební rozpracovanost
rekonstrukce přístupového schodiště jednoho z domů (11/2015
)

geolog Petera - Mladá Boleslav - řešení havárie

Dokončené stavební dílo (foto 12/2015), viz porovnání s předchozími fotografiemi

dokončené díloDokončené stavební dílo (foto 12/2015)

inženýrské práce - geolog Jiří Petera - Hradec KrálovéDokončené stavební dílo (foto 12/2015)

Závěr: Celkovou opravu pozemní komunikace ve Viničné ulici včetně úplného statického zajištění svažité lokality v dopravně exponované městské lokalitě považujeme za velmi úspěšnou ve spojení všech oborů od geologického průzkumu až po poslední detaily v realizaci.

Velký dík za obětavost při realizaci díla zaslouží zejména stavbyvedoucí pan Ing.Mgr.Petr Zbíral.

Realizací díla je zajištěna statická stabilita území na dobu několika desítek let.

informace v souboru PDF pro tisk

Comments are closed.