HK – Bono Publico (GTP - Geologické a geotechnické posouzení)

Lokalizace:

Zájmové území se nachází v historickém centru města Hradec Králové, v městské památkové rezervaci.

Řešený problém:

Úkolem geologického a geotechnického posouzení bylo definovat a lokalizovat poruchy schodiště Bono Publico a odhalit příčiny jejich vzniku.

Činnost JIP:

  • Podrobná archivní rešerše geologických a stavebních dat a prohlídka terénu spojená s pořízením fotodokumentace a jednoduchým měřením souvztažností mezi stavebními objekty v okolí

  • Objasnění geologických poměrů stavební lokality zkonstruováním schematického geologického profilu označeného I-I´ (viz obrázek dále v textu)

  • Definování a lokalizování výrazných poruch, objasnění příčin vzniku poruch

  • Rámcový návrh dalšího postupu geologických prací pro přípravu rekonstrukce schodiště

Objednatel IGP: Technické služby Hradec Králové

Odborná spolupráce:

Mgr. Radek Bláha (archeologie – Muzeum východních Čech)

Ing. Vladimír Marx (statika, stavební konstrukce – TK Atelier s. r. o. Hradec Králové)

Období činnosti: 07-10/2014

Fotodokumentace:

HK Bono Publico, celkový pohled, pro  geologický posudek Jiří Petera

Celkový pohled na zakryté schodiště Bono Publico

geolog Petera - práce na Bono Publico Hradec Králové

Terénní práce, měření, fotodokumentace (09/2014)

dokumentace poruch Bono Publico geolog Jiří Petera Hradec Králové

Fotodokumentace vybraných poruch

profil schodiště Bono Publico zpracovatel ing. Jiří Petera, geolog

Interpretace geologických poměrů stavební lokality zkonstruováním schematického geologického profilu I – I´

Pozitiva:

Na základě archivního šetření vznikl přehledný a názorný geologický profil

Definování a lokalizování poruch stavby a objasnění jejich příčiny

Rámcový návrh dalšího postupu geologických prací

Dobrá mezioborová spolupráce (archeologie, statika)

Zpracoval: J. Heteš, 01/2015

soubor PDF pro stažení a tisk

Comments are closed.