Category Archive for 'Reference 2010'

Lokalizace: 5 rizikových úseků skalních svahů nad silnicí II/295 z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna Řešený problém: Skalní svahy se na trase silnice II/295, v horské oblasti Krkonoš, mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem, zjevují na mnoha místech jednak v podobě přírodních srázů, ale také umělých odřezů vzniklých při úplné rekonstrukci silnice v 70.letech minulého století. Vlivem kombinace různých činitelů jsou […]

Read Full Post »

Inženýrskogeologický průzkum, projekt sanace, autorský a inženýrsko-geologický dozor sanace skalního řícení Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje Na konci srpna 2010 došlo ke zřícení části skalního masivu ve stupňovité skalní stěně v chráněném území NPP Radouč na severozápadním okraji Mladé Boleslavi. Lokalita je situována v nárazovém břehu řeky Jizery, která zde protéká údolím zaříznutým do hloubky […]

Read Full Post »

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje V lokalitě Studené koleno, ležící zhruba v polovině vzdálenosti mezi Vrchlabím (7 km) a Špindlerovým Mlýnem (viz mapka na obr.1), v Labské soutěsce, došlo na podzim roku 2009 k částečnému uvolnění skalního bloku, který ohrožoval níže ležící silnici II/295. Tato silnice je velmi frekventovaná, jelikož zajišťuje v podstatě jediný komunikační […]

Read Full Post »

Objednatel: Správa silnic Královéhradeckého kraje Dne 14.dubna 2010 v časných ranních hodinách došlo na silnici II/309 v Orlických horách u obce Kounov ke skalnímu sesuvu, který částečně zahradil komunikaci (viz obr.1 a 2)). Silnice je zde značně frekventovaná, takže bylo velké štěstí, že v souvislosti se sesuvem nedošlo k autohaváriím, zraněním a škodám. Silnice byla […]

Read Full Post »