Nestabilní jevy v horských masivech
autor: Jan Heteš

Lokalizace:
Idylická vesnice Log pod Mangartem (651 m n. m.) se nachází na západě Slovinska v Julských Alpách v  údolí Loška Koritnica (SW-NE direct), nad kterým ční hory Mangart (2678) a Jalovec (2643), a jehož přírodní krása láká turisty z celého Slovinska i zahraničí. Údolí bylo zformováno při zalednění. V Logu p. M. v té době žilo 140 obyvatel a 11 obyvatel v obci Strmec. Log byl proslaven ovčími produkty připravovanými tradiční cestou, rozvoj turismu byl pro obec velmi důležitý. Širší územní vztahy sesuvné oblasti viz obr. 3 .

Před sesuvy:
Podzim roku 2000 byl ve Slovinsku extrémně mokrý. V záři a říjnu byly velmi vysoké srážky, které v listopadu ještě stouply. Západní slovinská pohoří byla vystavena dešťům 250 – 500 mm v září a 600 – 1400 mm v listopadu. Deště v listopadu byly nadprůměrné (400 %). V západním a centrálním Slovinsku začaly záplavy a šířily se dále na východ a jih. Událostí, která způsobila významnější škody, byl Stože landslide. Oblast byla pokryta smíšeným lesním porostem.

1. sesuv:

 • 15. 11. okolo 1:00 p. m.
 • v toku Mangartského potoka
 • materiál: zbytky morén, usazeniny
 • sklon proudu max. 15%
 • délka sesuvu 1 km
 • průměrná šířka 100 m
 • množství sesutých hmot 600 000 m3
 • rychlost menší než 1 m/s

Tento materiál, dokonce i kdyby byl totálně mokrý, nemohl sklouznout při sklonu 15 %. Nejpravděpodobnějším vyvolávacím faktorem bylo chvění vyprovokované zemětřesením, které nastalo také 15. 11. Chvění způsobilo zkapalnění nasáklého materiálu.

Sesuv zničil Mangartskou hydroelektrárnu (HE), která leží 800 m po proudu a most na cestě k Predelu (dalších 200 m níže). Suťový tok se zastavil poblíž soutoku s Predelicou.

2. sesuv:

 • 17. 11. (v noci)
 • Stože area, 130 až 150 m nad Mangartským potokem (1340 – 1580 m n. m.)
 • plocha odtrhu 200 000 m2 (viz obr. 4 – odlučná hrana)
 • množství materiálu 1 mil. m3
 • délka sesuvu 1 km
 • průměrná šířka 100 m
 • množství sesutých hmot 600 000 m3
 • rychlost menší než 1 m/s

Vyvolání tohoto 2. sesuvu nebylo přímo ovlivněno 1. sesuvem. Velká strmost. Sesuv se hned změnil v suťový proud. První sesuv v podstatě připravil cestu druhému sesuvu = nebyl zde prostor pro rozptýlení energie a ukládání hmoty. Hlavně díky tomu se sesuv dostal až do obce Log a část jí zničil.

Snímky porovnávající stav krátce po sesuvu a 7 let poté (v roce 2007) jsou na obr. 5 a obr. 6 .

Lidské ztráty:
7 mrtvých, obyvatelé obce byli evakuováni do hotelu v nejbližším městečku Bovci, někteří k příbuzným do obcí níž po proudu Koritnice.

Ekonomické ztráty:

   Zničeno 6 domů a 7 farem, dalších 11 domů a 1 farma byly poškozeny.
   Zničeny koryta Mangartského p. (obr. 7)

   , Predelice a Korytnice ve většině jejich délky.
   Zničeny 2 mosty.
   Přerušena důležitá silnice vedoucí k mezinárodnímu přechodu Predel.
   Přerušena a v délce 1 km zničena turistická cesta k Mangart Col.
   Poškozeny 2 malé HE.
   Turismus a farmaření utrpěl velké ztráty.

Državna komisija za ocena škode zaradi navravnih nesrec

   ocenila škody na 36 mil. eur.

Zdroje:

 • Zemeljski plaz Stože in drobirski tok v hudourniku Predelica v novembru 2000 v Sloveniji. (The Stoze landslide and the Predelica Torrent debris flow of November 2000 in Slovenia, Aleš Horvat, Biotechnical Faculty and enterprise for Torrent and Erosion Control, Ljubljana, Slovenia).
 • Archivní snímky vyfotografované krátce po sesuvu byly staženy z internetových stránek: www.julien-mountain.com
 • Turistická mapa 1 : 50 000, Geodetski zavod Slovenije, Kartografski oddelek 2000.
 • Firemní expedice se zaměřením na vybrané alpské sesuvy na přelomu června a července roku 2007.

Comments are closed.